Ukształtowanie terenu klasa 4 prezentacja

Pobierz

Poniedziałek 04.05.. Pas pojezierzy (pas wyniesień) - zróżnicowany krajobraz ukształtował lądolód.. Wiesz już, że ukształtowanie terenu jest jednym z elementów krajobrazu.. Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Geography.O tym świadczy krzywa hipsograficzna jej ukształtowania - łagodnie unosi się wzdłuż 90% powierzchni Polski, by w ciągu ostatnich 10% gwałtownie wzrosnąć do poziomu 2499 m.n.p.m., czyli do poziomu najwyższego szczytu Tatr Wschodnich.. Aktywność (grupa) (2) • Uczniowie grupują się według dominującej formy terenu na ich ilustracji (-ach).. • Wypisują ww.. 21.04 .Klasa 4 Przyroda.. Mapy tematyczne krajobrazowe Można z nich odczytać, jak są rozmieszczone m.in. lasy, pola i miasta.. Praca metodą burzy mózgów na temat czynników wpływających na rzeźbę terenu, z uwzględnieniem wpływu człowieka.. Występują tu liczne wzgórza morenowe oraz jeziora, w tym największe - Śniardwy i najgłębsze - Hańcza.Klasy; Plan zajęć; Webinary; Nauczyciele - kontakt; przyroda.. Określenie czasu na realizację zadań, form ich omówienia i oceny.. Najbardziej urozmaicona rzeźba gór i wyżyn znajduje się w południowej części Polski.Z lewej strony wybierz: KLASA 4, Język polski (rozwiń), Legenda o mikołajku nadmorskim (przedostatnia "kropka").. Zależnie od wysokości wśród wzniesień wyróżniamy formy wypukłe, a zagłębienia terenu to formy wklęsłe..

...Ukształtowanie terenu.

Jeśli masz problemy z pobraniem plików albo wolisz korzystać z podręcznika, przeczytaj tekst ze s. 285-287, następnie wpisz w zeszycie temat: Legenda o .. 3) Krajobrazy dzielimy na naturalne i kulturowe.. Formy ukształtowania terenu Czyli różnego rodzaju zagłębienia i wzniesienia terenu.. To - 16 slajdów zawierających treści, grafiki, schematy ułatwiających wyjaśnienie omawianych na lekcji treści, przypomnienie treści z lekcji poprzedniej oraz powtórzenie omówionych na lekcji treści w formie prawda/ fałsz oraz zadań.Aktywność (klasa) (3) • Uogólnienie treści wypisanych na planszach.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Formy ukształtowania terenu na lądach..

Formy ukształtowania terenu Sortowanie według grup.

W domu Przeczytaj z podręcznika tekst str. 141-143.. Rozwiąż krzyżówkę.2) Elementy krajobrazu są: ukształtowanie terenu (pagórki, doliny), skały, wody (rzeki, jeziora, morza),szata roślinna i zwierzęca, wytwory działalności człowieka.. Polska jest krajem nizinnym (91% powierzchni) - tworzą Niż Polski.. Liczba wyników dla zapytania 'klasa 7 geografia ukształtowanie powierzchni': 10000+ Kontynenty i Oceany na świecie Rysunek z opisami.. 4 maja 2020 - Arletta Peplińska.. W każdym pasie wyróżniono mniejsze jednostki - krainy geograficzne czyli obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi.. Część 1.. Formy terenu - podsumowanie Rysunek z opisami.. Prezentacja znajduje się poniżej - kliknij na zamieszczony link.. Treści nauczania.. Nachylona jest z południa na północny - zachód.. Najwyżej wzniesiony punkt- Rysy 2499m w Tatrach (Karpaty) - najniższy wieś Raczki Elbląskie - 1,8 m p.p.m.Ryby - przegląd i znaczenie ryb - klasa 6 - prezentacja.. Formy ukształtowania terenu: a. formy wypukłe - góry, pagórki, wzniesienia; b. formy wklęsłe - kotliny, doliny; c. formy płaskie - równiny.. Część 2.. Wśród krajobrazów kulturowych wyróżniamy: rolniczy, miejski i przemysłowy.. Znajdziesz tam najważniejsze zagadnienia z dzisiejszego tematu.. Zapisz temat z w zeszycie i przeczytaj treść lekcji w podręczniku s. 159-160..

Temat: Ukształtowanie terenu.

4.Teren lekko falisty z jeziorami przybrzeżnymi, z równinami aluwialnymi, powstałymi w wyniku akumulacji osadów rzecznych Wisły i Odry.. Procesy zewnętrzne - formy terenu Sortowanie według grup.Temat: Ukształtowanie terenu.. Uczeń: Nauczę się rozpoznawać formy terenu oraz opisywać ukształtowanie terenu najbliższej okolicy, wskazuje elementy pagórka i doliny rzecznej.. Prezentacja filmu oraz animacji na temat ukształtowania powierzchni Polski i pasów rzeźby.. Jako zadanie rozwiąż krzyżówkę i wybierz sobie jedno dowolne zadanie w ćwiczeniach do każdego z dzisiejszych tematów.. Całkowita powierzchnia jezior na świecie przekracza 2,7 mln km 2 , czyli około 1,8% lądów .4.. Gdyby na powierzchnię Ziemi nie wpływały geologiczne procesy wewnętrzne geologiczne procesy wewnętrzne, to wszystkie warstwy skalne byłyby ułożone poziomo - od najstarszych (usytuowanych głębiej) po najmłodsze.Siły wewnętrzne poprzesuwały jednak skały, powodując zmiany w ich układzie.3.. Rozwiń temat, który zainteresował Cię najbardziej.. Obejrzyj przygotowaną dla Ciebie prezentację.. Mają one różnorodne ukształtowanie.. Zapisz, proszę w zeszycie nowy temat lekcji: Ukształtowanie terenu.. • Wspólne redagowanie notatki.. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z lekcji str. 88-89ukształtowanie terenu za pomocą barw, które oznaczają różne wysokości bezwzględne..

formy terenu Test.

Dzisiaj nie ma zadania do odesłania.. 7.Krajobrazy Polski - ćwiczenia dla uczniów z zakresu geografii.. wg Szkolapodstawow1.. Depresje - obszary położone poniżej poziomu morza.. formy na własnej planszy.Kontynenty i Oceany na świecie - Narody zamieszkujące II Rzeczpospolitą - 7 klasa / Brainy / Unit 4/ Buying things - Informatyka klasa 7 .. Wzniesienia czyli, formy wypukłe.Krótka lekcja przyrody dla uczniów klasy IVWzniesienieDolinaKotlinaFormy wypukłe i wklęsłeFilm stworzony w ramach testów narzędzia Raw Shorts w tworzeniu animacji edukacyjnychPlik 72 ukształtowanie terenu.ppt na koncie użytkownika klonek100 • folder prezentacje kl. IV • Data dodania: 20 mar 2013Przyroda kl. IV Temat lekcji 3: Poznajemy formy terenu.. Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu: pas pobrzeży (niziny nadmorskie),(krajobraz, ukształtowanie terenu, skały, wody, zmiany w krajobrazie, obiekty i obszary chronione) Polecenia dla uczniów: 1.. Klasa 4 Przyroda.. Podział klasy na 6 grup i przydzielenie zadań.. Formy ukształtowania terenu możemy podzielić na: Wypukłe, nazwane wzniesieniami Wklęsłe, nazwane zagłębieniami Prawie płaskie bądź płaskie, nazwane równinami.. Uksztaltowanie_terenu.pptxRosja zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Najważniejsze informacje o Rosji: - stolica - Moskwa ( ok.12 mln mieszkańców), - największe państwo na świecie -ok.17mln km2 55 razy większa od Polski, ok. 75% to niziny , leży w 9 strefach czasowych, znajduje się w niej najgłębsze jezioro świata - Bajkał, oraz najdłuższa rzeka Europy - Wołga Największe miasta świata Nr 1 .1.. Nie zawierają szczegółowych informacji o ukształtowaniu powierzchni, zaznaczalekcja nr 4 wg planu klasy.. Niziny - obszary położone od 0 do 300 m n.p.m. Wyżyny - obszary położone powyżej 300 m n.p.m., gdzie wysokości względne nie przekraczają 300 m.. Góry - obszary położone powyżej 300 m n.p.m. , gdzie wysokości względne przekraczają 300 m.Cechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni Polski jest pasowy układ rzeźby terenu.. Pokrycie terenu to składniki krajobrazu, które także mogą zostać wytworzone siłami natury lub przez człowieka.W jeziorach zretencjonowane jest około176,4 tys. km3 wody, ale tylko niewiele ponad połowę(51,5%) stanowią wody słodkie .. Opinie naszych użytkowników.. Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi.Temat: Ukształtowanie powierzchni Polski.. Wykonaj w zeszycie notatkę podsumowującą wiadomości z rozdziału..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt