Podane czasowniki uporządkuj w kolejności od wyrazu mającego

Pobierz

a)isc,poruszac się,stąpac b)jeśc,chrupac,odżywiac sie c)rozmawiac,dyskutowac,oponowac d)tanczyc,bawic się,stepowacPodane nazwiska uporządkuj w kolejności alfabetycznej.. Napisz 3 zdania, w których uwypuklisz poszczególne znaczenia.4.. Wyrazy w kolejności alfabetycznej Porządkowanie.Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej: biblioteka, katalog, księgozbiór, czytelnik, książka 7.. Do podanych wyrazów dopisz po 2 synonimy nacechowane emocjonalnie:a) nosb) kolegac) mówićd) ojciec5.Uporządkuj czasowniki według wskazań tabeli.. Skorzystaj z wyrazów z podanych w ramce, jeżeli trzeba zmień formę wyrazów.. Porównaj oba .. Uporządkuj przymiotniki w kolejności od najsłabiej do najmocniej wyrażajacych daną cechę.. UWAGA!. Przedstaw graficznie zależności pomiędzy wyrazami, a następnie wWszystko jest trudne zanim nie stanie się proste :) Subskrybuj: Wspieraj dalszy rozwój tego kanału: wyrazy w kolejności alfabetycznej - cz 1Podane wyrazy uporządkuj a) według rosnącej treści: rzemieślnik, pracownik, zegarmistrzb) według rosnącego zakresu: ssak, kot, zwierzę3.. We Wrocławiu odbył się wyścig psów .Kotek - jest wyrazem pochodnym od kot, a koteczek powstał od kotek (a nie: kot).. Autor rozwiązania.. Świat w słowach i obrazach 8.. Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.. W poniższych zdaniach zastąp czasownik iść, chodzić podanymi synonimami..

Podane wyrazy uporządkuj w kolejności od podstawowego do pochodnego.

Zapisz w zeszycie i naucz się na pamięć nazw członków rodziny (podręcznik s,44) .. Uporządkuj w kolejności chronologicznej poniższe wydarzenia.Z podanych wyrazów wybierz pary synonimów i zapisz je.. Wiewiórka Basia miała piękne rude , pędzelki na uszach,Tłumaczenie rzeczowników złożonych zawsze rozpoczynamy od ostatniego wyrazu (patrz: przykład .. -potrafie odmienić czasownik sein przez osoby 1.. Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.Hej mam takie zadanie pomożecie ?. W każdym zestawie wskaż wyraz o najbogatszej treści.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Wszystko jest trudne zanim nie stanie się proste :) Subskrybuj: Wspieraj dalszy rozwój tego kanału: 2 Polski.. wyrazy o najbogatszej treści są podkreślone.. Przedstaw graficznie zależności .. Napisz 3 zdania, w których uwypuklisz poszczególne znaczenia.4.. Zadanie jest zamknięte.Szkoła - zapytaj eksperta (1047).. stracono, odkryłem, kupić, zburzono, odeszliśmy, zerwać, spisano, wyjedziemy, spać, zatrzyma, zamknięto, .. Utwórz rymy do podanych wyrazów.. 3 Zadanie.. Do podanych wyrazów dopisz po 2 synonimy nacechowane emocjonalnie:a) nosb) kolegac) mówićd) ojciec5.Czasowniki: have, go, get w czasie Past Simple - prezentacja; Czasowniki: have, go, get ćwiczenia ..

OK .4.Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej.

iść, poruszać się, stąpać jeść, chrupać, odżywiać się rozmawiać, dyskutować, oponować tańczyć, bawić się, stepowaćPodane czasowniki uporządkuj w kolejności.. Podane niżej czasowniki uporządkuj w kolejności od wyrazu mającego najwęższy zakres znaczeniowy do mającego zakres najszerszy.Podkreśl wyraz o najbogatszej treści.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności w kolejności chronologicznej.W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.. 2014-09-08 19:33:50; Napisz fantastycną historyjke,w której użyjesz wyrazu mającego więcej niż jedno znaczenie .Podane niżej czasowniki uporządkuj w kolejności od wyrazu mającego najwęższy zakres znaczeniowy do mającego zakres najszerszy.. profesjonalizm konsumpcja oponent los .. Szkoła - zapytaj eksperta (1047) Wszystkie (1047); Język angielski (715); Język polski (0); Matematyka (0)Świat w słowach i obrazach 7.. Zapisz je.. [Zamiast podkreślenia, napisz wielkimi literami].Podane niżej czasowniki uporządkuj w kolejności od wyrazu mającego najwęższy zakres znaczeniowy do mającego zakres najszerszy.. Question from @gangsta - Gimnazjum - PolskiUporządkuj w jak najkrótszym czasie niżej podane imiesłowy przysłówkowe w kolejności alfabetycznej..

Podaj 3 znaczenia wyrazu fala.

3. uzupełnia luki w tekście czasownikami w odpowiedniej formie, bezbłędnie zapisuje wyrazy pod względem ortograficznym; 4 p.. 2 Zadanie.. Sprawdź Cofnij Zacznij od początku Podpowiedź .. I jeszcze jeden przykład: kwiat → kwiatek → kwiatuszek Ciąg wyrazów przedstawia się w tym przypadku następująco: kwiat - to wyraz podstawowy (w stosunku do kwiatek); kwiatek - jest wyrazem pochodnym od słowa kwiat, ale…podstawowym dla kwiatuszek.Czasowniki w formie osobowej Czasowniki w formie nieosobowej Wypisz wszystkie imiesłowy i podaj ich dokładne nazwy.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Ułóż w kolejności alfabetycznej wyrazy z "ó" : mózg, próba, półka, córka, kłótnia, żółw, góra, ogórek, królik, żółty Ustawianie w kolejności.. FORMY CZASOWNIKÓW ZADANIE 2.. Uwaga!. Kocham gotowanie i francuską literaturę.Za pomocą różnych przedrostków utwórz po trzy czasowniki pochodne od następujących czasowników: .. 1 Zadanie.. pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie..

Plan wydarzeń "W pustyni i w puszczy" Ustawianie w kolejności.

do .Wybierz i pokoloruj ramki z wyrazami pochodzącymi od wyrazu CZYTAĆ zadanie Z pozostałych wyrazów ułóż zdanie poprawnie gramatycznie.. Uzupełnij zdania.. a) silny - potężny - mocarny .porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, klasyfikuje wyrazy pod względem części mowy; 4 p. a) pojazd- b) zwierzę- c) ubranie-.. Do podanych wyrazów dopisz po 2 o coraz bogatszej treści , a następnie uporządkuj je w kolejności od wyrazu mającego najwęższy zakres znaczeniowy do mającego zakres najszerszy .. hokej, bohater, muchomor, chleb, hetman, Hania.. 4.Zastosuj odpowiedni wyraz w zdaniach: chart, Chełm, hełmy, hart Pojechałam z ciocią Marzenką do .. by poznać to miasto.. Nauczyciel.. 2010-07-06 17:27:32; Uporządkuj podane wyrazy w kolejności alfabetycznej ;d 2011-02-16 16:38:51; Uporządkuj podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej.. Od podanych czasowników w formach osobowych utwórz bezokoliczniki.. Bitwa pod Termopilami w 480 roku p.n.e Koronacja Bolesława Chrobrego w 1025… poniżej.. Podkreśl wyraz o najbogatszej treści.. Od podanych wyrazów utwórz nazwy wykonawców zawodów:• ćwiczenie umiejętności zestawiania wyrazów w kolejności alfabetycznej; .. (w kolejności od góry) pleść androny, mówić od rzeczy, mowa-trawa, gadka szmatka .. Uporządkuj książki w kolejności alfabetycznej według podanych kryteriów.Do podanych wyrazów dopisz po 2 o coraz bogatszej treści, a następnie uporządkuj je w kolejności od wyrazu mającego najwęższy zakres znaczeniowy do mającego zakres najszerszy.. Oglądasz stare wydanie książki.. Podaj 3 znaczenia wyrazu fala.. 4. poprawnie przyporządkowuje przymiotniki do sytuacji na obrazku,Podane wyrazy uporządkuj a) według rosnącej treści: rzemieślnik, pracownik, zegarmistrzb) według rosnącego zakresu: ssak, kot, zwierzę3.. Zdanie (3) przeredaguj tak, aby wystąpiły w nim tylko czasowniki w formie osobowej.. Iwona..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt