Sprawozdanie z zajęć dydaktycznowyrównawczych klasa 2

Pobierz

w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. prowadzonych przez Beatę Zając.. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. do 30.06.2011r.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz.. Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Obejmowały: 5 ucz.. 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.. Zrealizowano 156/180 godzin.. do 30.06.2011r.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą ul. Tarnowskich 1, 26-020 Piotrkowice tel.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHZajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej ( 15:00 - 16:00) w oparciu o program nauczania początkowego.Sprawozdanie z realizacji projektu Nasza wiedza — nasza przyszłość w Szkole Podstawowej w Biesnej (wrzesień - grudzień 2011) Fot. Szkoła Podstawowa w Biesnej Spis treści Zajęcia dodatkowe Bli żej świata (mgr Grzegorz Stabach) - str. 1 Dbamy o czysto ść j ęzyka (mgr Edward Mazur) - str. 2Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III..

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I - III.

Celem zajęć było: kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej .Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Link do zajęć został podany w dzienniku elektronicznym w wiadomości dla rodziców.. 2.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 2/3/2021 5:15:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Wykaz uczniów klas I biorących udział w kołach zainteresowań 0 20 40 60 Liczba uczniów uczęszczających 80 100 120 140 Klasy I Klasy II Klasy III Liczba uczniów ogółem na zjęcia dydaktyczno-wychowawcze Liczba uczniów uczęszczających naW ciągu całego roku zrealizowano łącznie 235 godzin zajęć, w tym: 31 godz. zajęć logopedycznych (2 dziewczynki, 2 chłopców) 32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców) 36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców)Informacje dotyczą zadania nr 2. za okres od 04.01.2010r..

Zestawienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III Wykres 2.

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie nauki matematyki w klasach IV-V.. za okres od 04.01.2010r.. (środa) W podanych poniżej linkach znajdują się ćwiczenia do pracy zdalnej z zajęć dydaktyczno .Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu Na zajęcia uczęszczało 2 uczniów (1 chłopiec i 1 dziewczynka).. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. 41 354 90 12 email: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem email: Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: dyrektorzsp Created Date: 1/7/2018 4:36:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Ćwiczenia koncentracji uwagi i percepcji słuchowej - uważne słuchanie zagadek wielkanocnych i udzielanie na nie odpowiedzi.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Katalog Aneta Stachelek, 2015-04-28 Zalas Język polski, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.Wyniki dla .Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.3 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE Prowadząca: mgr URSZULA SAŁĘGA Zajęcia logopedyczne były prowadzone od listopada 2012r.do końca maja 2013r..

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole - Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. .SPRAWOZDANIE Z I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ZADANIE 4 - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego jest uzupełnienie wiadomości z zakresu języka obcego określonych w podstawie programowej dla danego2.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.Główne cele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych to pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego, usprawnianie oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole, zapewnienie warunków do odnoszenia sukcesów każdemu z uczniów oraz stworzenie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery na .. Szkoła Podstawowa nr 2 im.. .zajęcia wyrównawcze • nauczanie zintegrowane • pliki użytkownika aszaa1 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • DYKTANDA GRAFICZNE.rar, PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH KLASA I.doc 2.docSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: user Created Date: 1/17/2011 10:11:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHProgram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 3a Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:-umiejętność szybkiego rozwiązywania zadań konkursowychMatematyka, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki.. prowadzonych przez Martę Żak.. SPRAWOZDANIE z prowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie III gimnazjum w I semestrze r. szk.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHWykres 1.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II w roku szkolnym 2014/2015 Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt