Opiekun stażu nauczyciela mianowanego sprawozdanie

Pobierz

Wymagania niezbędne do dyplomowania - stare i nowe p .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki), dyrektor przydziela nauczycielowi opiekuna stażu, którego zadaniem jest wsparcie przy tworzeniu i realizacji planu oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,Sprawozdanie z przebiegu stażu.. W materiale który przygotowaliśmy oferujemy Wam:1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany .Staż.. 1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji.Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Noculak 3.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.doc!

Trwał on 2 lata i 9 miesięcy i w całości został zrealizowany w moim obecnym miejscu pracy, czyli Zespole Szkół Sportowych nr 50 w Warszawie.Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.. 2.Projekt oceny dorobku zawodowego pani Joanny .. nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Joanna .. 4 Karty Nauczyciela nauczycielowi .Plik opinia opiekuna stażu.doc na koncie użytkownika olka_80 • folder Awans • Data dodania: 3 cze 2012 .. 4.Podobnie jak w punkcie poprzednim, jeżeli nauczyciel zakończył staż 31 maja 2021 r., to opiekun przedstawia dyrektorowi projekt oceny najpóźniej do 7 czerwca 2021 r. 21 dniod dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu - Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art.9c ust.5a, ust.5b i ust.5c ustawy z dnia 26 stycznia .. SFERA ORGANIZACYJNA "Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona" - Tak twierdził wielki francuski pisarz i filozof Jean Jacques Rousseau.Opiekun stażu..

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr inż. Magdalena Patrzyk 2.

8 pkt 2 KN: wniosek nauczyciela mianowanego o rozpoczęcie dodatkowego stażu w związku z powtórnym nieuzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej.. Opiekun stażu odgrywa niezwykle istotną rolę w awansie nauczyciela, ma służyć radą i pomocą, być swego rodzaju przewodnikiem zawodowym nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego.. Damasławek.. 2012 Dyrektor Szkoły: mgr Jolanta Zielińska Opiekun stażu: mgr Krystyna Knapp 1 września 2009 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego.. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Agnieszka Bulińska NAZWA I ADRES PLACÓWKI - Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada" ul.Art.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego Rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2011/2012 realizując swój plan rozwoju zawodowego XXXX podejmowała działania określone, jako: § 7 ust.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. 9g ust.. Sprawozdanie musi uwzględniaćstopieńi efekty realizacji planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły.. Sprawozdanie nauczyciel składaw terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.. Plan rozwoju n-la kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Awans zawodowy nauczycieli Opiekun stażu - obowiązki 1) współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania ..

Opracować sprawozdanie z realizacji planu.

czwartek, 17 października 2019 1705.. • Ustawa z dn.26 .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01. .. Był to dla mnie okres intensywnej .Opiekun stażu - nowa rola i zadania w procesie awansu zawodowego w roku 2019. .. Nauczyciel kontraktowy, w odróżnieniu od nauczyciela stażysty, MUSI złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły, nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Zgodnie z art. 9c ust.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.Zadania opiekuna stażu.. Zapoznać n-la z procedurą uzyskania awansu zawodowego.. nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: ( Rozporządzenie z 26 .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE 1.. Pomóc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej, Zakrzew 37, 08-470 Wilga Nauczany przedmiot język angielski Okres stażu od 1.09.2013 do 31.05.2014 r.Sprawozdanie nauczyciela Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Anita Stefańska.. Staż, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, trwa 2 lata i 9 miesięcy, jednak:czĘŚĆ b - szczegÓŁowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowgo nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego Wstęp Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.Obowiązki opiekuna stażu nauczyciela W ramach obowiązków opiekun powinien: pomagać przy przygotowaniu planu rozwoju zawodowego; pomagać przy realizacji planu rozwoju zawodowego, wspierać w działaniach, które są zgodne z interesem szkoły; obserwować lekcje raz w miesiącu - na kontraktowego; prowadzić lekcje dla nauczyciela odbywającego staż na kontraktowego raz w miesiącuOpiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia .8.. Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt