Dokończ wyrazy a następnie zapisz uzupełnione zdania w zeszycie

Pobierz

11 004-015_Repeta_SB .. (wskazówki do zadań: w zad.2 - wypisać punkty 1-4, a następnie do każdego przyporządkować albo Dialog A albo Dialog B; w zad.3 - zapisać całe zdania w zeszycie; w zad.4 - zapisać połączone w pary wyrażenia i przetłumaczyć je na język polski) Zadania sprawdzimy na zajęciach online we wtorek.. Dokończ zdania.. Zapisz rodzaj podmiotu.. 1 Zadanie.. Zad.3, str. 71 Uzupełnij zdania wyrazem kompas w odpowiedniej formie, dokończ pytania znajdujące się pod tekstem.. Zapisz pytania, na które odpowiadają dopisane wypowiedzenia.. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.. Zapisz w zeszycie nazwy zawodów: farmer- rolnik.. Zad.4- uzupełnijcie zdania odpowiednią formą 'going to' Zad.5- uporzadkujcie wyrazy tak, aby powstały zdania.4) Zadanie 3 - wysłuchaj rozmowy 1.23(1).mp3 a następnie uzupełnij luki ( luki zapisz w zeszycie).. Na podstawie instrukcji oraz danych z tabeli dokończ wykres klimatyczny dla Innsbrucku na karcie pracy, a następnie uzupełnij luki w zdaniach.. Kartę pracy możesz wydrukować lub narysować wykres w zeszycie i przepisać uzupełnione zdania w zeszycie.. Gram tutaj na komputerze.. Na przykład: Jest dość pochmurno.. Zad.5- dopisz wyrazy należące do rodziny podróż, a następnie zapisz w zeszycie cztery zdania z tymi wyrazami.. Zdania należy uzupełnić w następujący sposób (wpisane wyrażenia zostały pogrubione): a) Im dalej na północ i południe od zwrotników, tym granica wieloletniego śniegu przebiega coraz.Odczytaj hasło , zapisz w zeszycie..

9Dokończ zdania i zapisz je w zeszycie.

Teraz otwórz zeszyt ćwiczeń strona 29 i wykonaj ćwiczenie 5 i 6.. Następnie przeczytaj zdania w ramkach i dopasuj je do emocji.. (praca na jutro 28.04.2020) Przypominam, że jutro spotykamy się online.6.. Podpowiedź: będzie Ci łatwiej, jeśli najpierw znajdziesz orzeczenie w każdym zdaniu.w podręczniku na str. 85.. Następne proszę wysłuchać nagrania nr 51.. Pamiętaj o poprawnym zapisie liter w liniach oraz o prawidłowym łączeniu liter w wyrazach!. Pozdrawiam Was serdecznie!Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Dokończ zdania.. Śpię tutaj.. Popatrz na zadanie 3/str89.. 3 Zadanie.. W 1980 roku w obszarze metropolitalnym Meksyku mieszkało mniej / więcej ludności niż w samym mieście.. - rozwiąż zadanie 1, 8 ze str. 190, 191, dla chętnych zadanie 5 ze str. 191;Skróć podane zdania rozwinięte, wyrzucając zbędne określenia.. Napisz zdania o jesieni wykorzystując wyrazy z ramki.. Podkreśl je, a następnie zapisz pytania, źródło:na które odpowiadają te wyrazy (Nowa Era).. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.. Uwaga!Zapisz odpowiedzi w zeszycie pod tematem.. vet- weterynarz .W wierszu wyszukaj nie podkreślone wyrazy z cząstką róż, dodaj do nich wyrazy róż nica oraz róż nią i zapisz je w zeszycie w kolejności alfabetycznej (Ćw.2).. Edukacja matematyczna:-wykonaj zadanie 2 i 3 z podręcznika str. 47.. Niekiedy jednak pomijamy spójnik (pojawia się sam przecinek), a w języku mówionym granice między poszczególnymi zdaniami wyznacza dłuższa pauza..

Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o dokończ wyrazy, a następnie zapisz uzupełnione zdanie w zeszycie.

Teraz przechodzimy do ćwiczeniówki str 18: 1) Zadanie 1 - znajdź 10 wyrazów w kwadracie a następnie uzupełnij tabelę.. Najszybszy przyrost liczby ludności aglomeracji Meksyku nastąpił w latach4.. Postaraj się, żeby były jak najkrótsze.. 3) Zadanie 3 - uzupełnij luki.W ćw 5 trzeba uzupełnić zdania własnymi pomysłami.. W każdej sylabie zaznacz samogłoski na czerwono.. chef - kucharz.. Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter Samogłoski (wypisz) koszulka ręcznik dzbaneczek3.. 4 Indywidualne.. Kartę pracy możesz wydrukować lub narysować wykres w zeszycie i przepisać uzupełnione zdania w zeszycie.Zapisz w zeszycie trzy związki frazeologiczne, w których występują nazwy zwierząt.. Ich sehe hier fern.7 Dokończ zdania informacjami o sobie i zapisz je w zeszycie.. Następnie odszukaj, kto jest wykonawcą czynności.. w ć w.2 s. 50.Dokończ zdania, .. Zapisz w zeszycie temat dnia ,oraz podane wyrazy w kolumnie : .- zapisz w zeszycie następujące zdanie: "Zasypia na lekcji".. Na koniec proszę przeczytaj samodzielnie tekst: s,S strona 82.. Pewien młody Chińczyk w trakcie eksperymentów z wodą i lustrem odkrył peryskop.. Wykorzystaj słówka z zadania 1 lub z powyższej notatki.Np.. 2) Zadanie 2 - poukładaj zdania w odpowiedniej kolejności.. Na podstawie instrukcji oraz danych z tabeli dokończ wykres klimatyczny dla Innsbrucku na karcie pracy, a następnie uzupełnij luki w zdaniach..

Rozwiązania zapisz w zeszycie.

MIŁEJ PRACY!W zdaniach złożonych współrzędnie zawsze są to spójniki współrzędności.. W zeszycie ćwiczeń zróbcie zad.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 7.Zad.4 - dopisz do rzeczowników brakujące przymiotniki.. Potop 23.01.2021 o 13:52 rozwiązań: 0Karta pracy - kl. V Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu 3.. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w ramce na str. 88, a następnie określ rodzaj narracji.. Co jakiś czas pada deszcz - dwa oddzielne zdania pojedyncze.JudgeOfFire Biologia Schemat przedstawia udział mitozy i mejozy w rozwoju człowieka.. do matematyki w formie tabeli ( godzina, sylaba).. Proszę odczytać czynności zgodnie z nagraniem a następnie zapisać zdania w zeszycie wraz z tłumaczeniem: Ich schlafe hier.. Zad.2- patrząc na obrazki uzupełnijcie zdania właściwymi wyrazami.. Zad.3- uzupełnijcie zdania a- d wyrażeniami podanymi pod poleceniem a następnie uzupełnijcie poniższy dialog.. Proszę o przesłanie pracy Macka, Aleksandra, Olę S oraz Huberta A .. 2) Zadanie 2 - poukładaj zdania w odpowiedniej kolejności.. Zdania zapisz w zeszycie.. Naucz się go pięknie czytać.. 3) Zadanie 3 - uzupełnij luki.przepisujemy pytania poniżej i odpowiadamy na nie w zeszycie pelnymi zdaniami..

Wybierz właściwe uzupełnienie zdania.

9) Na pracę domową proszę zrobić ćwiczenia ze str.37 w zeszycie ćwiczeń.. Ułóż zdanie z wybranym wyrazem.. Zapisz wyrazy z ramki z sylabami.. 4.Proszę przyjrzeć się ilustracjom A na stronie nr 33 w podręczniku.. Teraz przechodzimy do ćwiczeniówki str 18: 1) Zadanie 1 - znajdź 10 wyrazów w kwadracie a następnie uzupełnij tabelę.. 23.01.2021 o 14:35 rozwiązań: 0; Kolik123321 Język Polski Rehabilitacja Kmicica, sytuacja w kościele (w Upicie).. B. W aglomeracji meksykańskiej mieszka obecnie około 9 mln / 21 mln osób.. Pliss pomocyWybierz poprawne dokończenie zdania, a następnie zapisz to zdanie w zeszycie.. Popatrz na wyrazy w kolumnach i połącz je tak aby utworzyć nazwę choroby.. W każdym z podanych zdań występują dwa dopełnienia.. Zapisz tutaj lub w zeszycie powstałe zdania nierozwinięte.. ardzo proszę zapisać nowy temat w zeszytach przedmiotowych, ten temat znajduje się na str. 87 w podręczniku.Następnie w zeszycie do kaligrafii, proszę uzupełnić stronę 31.. 8) Dla osób chętnych mamy do wykonania jeszcze ćw.2 i 3 z tej strony.. Dokończ zdanie: Aby żyć, potrzebuję… 4.. Matematyka: Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.. Pamiętaj jeżeli w wyrazach na początku powtarzają się te same litery to porównujemy kolejne litery te, którymi się różnią np. w wyrazach róż ni ca - róż ni ą .Zad.1/107- w zeszycie napiszcie daty słownie.. Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery.. * Dzisiaj w szkole słyszałem, że .. *Bardzo się zdziwiłem, ponieważ .. *Swoje zadania wypełniam tak, aby.. *Widziałem plakat , na którym .. *Systematycznie trenuj4) Zadanie 3 - wysłuchaj rozmowy 1.23(1).mp3a następnie uzupełnij luki ( luki zapisz w zeszycie)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt