Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach fel

Pobierz

Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków.. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Napisz nazwy soli i wzory soli.. Uzupełnia nie niedoboru elektrolitów w organizmie.. 2012-02-18 21:13:55Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Oblicz zawartość procentową wody krystalizacyjnej w soli o wzorze MgSO 4 ∙ 7 H 2O.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 2H 2 O - chlorek miedzi(II)-woda(1/2).. Tutaj znajdziesz arkusze, pytania i odpowiedzi z testu.Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne soli, których zastosowania przedstawiono na fotografiach.. KHSO 3 - wodorosiarczan(IV) potasu.. Pamiętać należy, iż w praktyce najczęściej posługujemy się nazwami zwyczajowymi.2O, ogrzewanie.. PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. Napisz reakcje otrzymywania siarczanu(VI) litu trzema dowolnymi sposobami.. - Zapytaj.onet.pl -.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Nazwy systematyczne soli obojętnych tworzy się poprzez podanie nazwy anionu i kationu wchodzącego w skład cząsteczki soli.. Kwas borowy został po raz pierwszy otrzymany z boraksu przez Wilhelma Homberga (), stąd znany był później jako sal sedativum Hombergi ("sól uspokajająca Homberga").Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych..

W jaki sposób ustalamy wzory sumaryczne na podstawie nazwy?

Jeżeli anion pochodzi od kwasu beztlenowego, nazwa reszty kwasowej .6) Wzory i nazwy soli - zadania do rozwiązania z zeszytu ćwiczeń: Zad.. Napisz odpowiednie równania reakcji.. 2009-11-17 18:05:37 Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. (1 pkt) Podaj nazwy systematyczne związków, których wzory oznaczono numerami III i IV.nazwa systematyczna P 4 O 10: .. b) określ typ wiązań, jakie .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.napisz nazwy soli: FeCO3, Sn (NO3)4, AlPO4, Fe2 (CO3)3, Al2 (SO4)3, Pb3 (PO4)3, CaSO4, MgSO3, Pb (NO3)2, SnCl2, CuSO4, K2CO3.. Rozwiązanie: 20 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 20 H 2·20+2 → C 20 H 42. wzór strukturalny - ; 29 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 29 H 2·29+2 → C 29 H 60; wzór strukturalny - .Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1).. bardzo pilne !. Napisz równania reakcji, jaka zaszła w probówce I.. W nazwie systematycznej do słowa "kwas" dodajemy nazwę alkanu o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, dołączając końcówkę -owy, np. kwas metanowy, kwas etanowy.. Leczenie złamań i innych urazów.. Zadanie 6.. 4. kwas azotowy (V) chlorki siarczki kwas fosforowy (V) siarczany (IV) H. 2. azotan(V)glinu - Al(NO3)3 PbS-.siarczek ołowiu(II) fosforan (V) wapnia Ca3(PO4)2 MgSO3- siarczan(IV) magnezu chlorek żelaza(III) - FeCl3 Al2(SO4)3 - siarczan(VI) glinu zad 2 uzupełnij równania reakcji dysocjaci jonowej (elektrolitycznej) a) .H2O Na2SO3 -----> 2Na(+)+ SO3(-2) b) .H2O H3PO4<----->3H(+) + PO4(-3) c) .H2O Ba(OH)2 ----->.Ba(+2) + 2OH(-) D) wodorotlenek litu dysocjuje na kationy litu i aniony wodorotlenkowe.H2O LiOH ----->Li(+) + OH .Ustal, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie, i podkreśl sole ulegające dysocjacji jonowej..

Szkoła i Edukacja.wzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a)Fel2 b)Al2(CO3)3 c)Sn(NO3)2 d) CrPO4 d)Ag2SO4 f)MnSO3 g)CuS h)HgCL2 i)(NH4)3PO4 j)Fe(N03)3 daje najWzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) Ułóż równania reakcji podanych tlenków z wodą lub zaznacz, że reakcja Przedmiot .NaHS - wodorosiarczek wapnia.. AlSO 4 (OH) - siarczan(VI) wodorotlenek glinu.. kwas borny, (łac. Acidum boricum), H 3 BO 3 - nieorganiczny związek chemiczny, słaby kwas występujący w przyrodzie jako minerał sassolin.. • Ca(NO 3) 2 • Mgl 2 • aO 3 • Nal • K 2S • aO 3 • Ag 2S • K 3 PO 4 • a 3 (PO 4) 2 • Agl Zadanie 5 Uzupełnij tabelę.. Podeszło do niego ponad 40 tys. uczniów.. 6H 2 O - chlorek wapnia-woda(1/6).. Zadanie 14.. Napisz równania reakcji, nazwij kolejne procesy.. ( 2 pkt.). CaCO 3 - węglan wapnia.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)1.Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne następujących minerałów a)Kwarc b)Korund c)Kalcyt 2.Przyporządkuj podane nazwy do odpowiednich rodzajów skał: gips wapień anhydryt kreda marmur skały wapienne: skały gipsowe 3.Zaprojektuj doświadczenie w którym udowodnisz że próbka wapienia zawiera węglan wapnia.Kwas borowy, pot..

Na podstawie pełnej nazwy tlenku w łatwy sposób można napisać jego wzór sumaryczny.

AlCl(OH) 2 - chlorek diwodorotlenek glinu Ca(NO .Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38 Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli .. Wartościowość drugiego pierwiastka trzeba znać bądź też jest ona podana w nazwie.Chemia - to jeden z ostatnich przedmiotów, z którego maturzyści zdają maturalny 2009.. Pamiętajmy, że wartościowość tlenu w tych związkach jest równa dwa.. Z węgliku wapnia i odpowiednich związków nieorganicznych należy otrzymad jako główny produkt reakcji: a) kwas m-nitrobenzoesowy, b) kwas o-nitrobenzoesowy.. Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wartościowość reszty kwasowej Nazwa systematyczna soli kwasu H. 2.. Zapisz obserwacje.. FeCO3 - węglan żelaza (II)Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. NaF - fluorek sodu.. jodek ołowiu(II) - PbI 2. azotan(V) cynku - Zn(NO 3) 2. siarczan(IV) glinu - Al 2 (SO .Wzory sumaryczne soli.. CaCO3 - węglan wapnia.. Jeśli anion pochodzi od kwasu tlenowego, to nazwa reszty kwasowej wchodzącej w skład soli ma końcówkę -an.. Tak więc związek o wzorze sumarycznym C 6 H 5 Br to bromobenzen, C 6 H 5 NO 2 to nitrobenzen, a C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 3 to propylobenzen.7.. Uzupełnij tabelę.. Najpierw podaje się nazwę anionu.. CuCO 3 - węglan miedzi(II)..

Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.

(III) z NaOH i HCl oraz podaj nazwy produktów (z wyjątkiem wody).Nazwy jednopodstawionych pochodnych benzenu tworzy się, dodając do podstawowej nazwy benzen jedynie nazwę podstawnika, podobnie jak w przypadku węglowodorów.. WzórNapisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu CuCO₃ - węglan miedzi(II)Serwis 45minut.pl został stworzony z myślą o nauczycielach.Ćwiczenie Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i 29 atomach węgla w cząsteczce.. AgCO3 - węglan srebra.. Zadanie 29.. Napisz reakcje do poniższego schematu (pamiętaj o dobraniu współczynnikówZadanie 26.. ( 3pkt.). W wyniku hydrolizy estru o wzorze .ZAD.2.. MgCO3 - węglan magnezu.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH .Nazwy systematyczne kwasów karboksylowych są dwuczłonowe.. W wyniku reakcji tego tlenku w probówce I. otrzymano związek o wzorze Na 2 SO 4.. Mg(H 2 PO 4) 2 - diwodorofosforan(V) magnezu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt