Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty pedagoga szkolnego

Pobierz

Jana Pawła II w Cichem Opiekun stażu: mgr Marzanna Bochnacka Data rozpoczęcia stażu: 08.09.2014 rok Data zakończenia stażu: 08.06.2015 rok 1.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MAGDALENY ACHTELIK - ARNDT NAUCZYCIELA STAŻYSTY CZAS STAŻU OD 01.09.2012 - 31.05.2013 r. I.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Ignacego Paderewskiego w Częstochowie.. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./.. PODSTAWA PRAWNA Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. 1.Celem realizacji niniejszego planu rozwoju zawodowego jest uzyskanie przeze mnie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.12.2004 § 1. p.1-4 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz osobisty .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - pedagog szkolny.

Dane osobowe Nauczyciel stażysta: Tomasz Gałęziewski Opiekun stażu: mgr Urszula Mrówka Nazwa i adres placówki: Szkoła podstawowa w Mszadli, Mszadla 98, 96-127 Lipce ReymontowskieOpracowanie Planu Rozwoju Zawodowego • Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły • Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela stażysty Wrzesień 2010 4.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.Poniższa publikacja zawiera zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty- wychowawcy świetlicy szkolnej.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2020/2021 1.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJATagi: awans zawodowy nauczycieli, nauczyciel stażysta, plan rozwoju nauczyciela stażysty, plan rozwoju zawodowego.. Pedagog szkolny w Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego .Plan Rozwoju Zawodowego.. Szczecin .. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) 1.Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela..

Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany.

Imię i nazwisko: mgr Zuzanna Kawulok 2.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Nr 70 z dnia 24 sierpnia 2000r.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Co prawda dotyczy awansu pedagoga szkolnego i był pisany podczas mojej pracy w szkole jednak większość rzeczy po nowelizacji ustawy ( a jak nie wszystkie) zostały takie same, mogą się różnic paragrafami :) Krótko .Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie: 1.. Pedagog szkolny Nauczyciele • Konspekty • Dyplomy z konkursów • Zdjęcia Okres stażu Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego nauczyciela.. Piotrków Trybunalski.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy § 7 ust..

Plan rozwoju zawodowego.

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Studia:-5-letnie magisterskie kierunek: Pedagogika PSiOW - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogika Cel główny stażu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY-WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r.. mgr Bogusława Szczyra - pedagog szkolny w Zespole Szkół w Pilchowicach Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 rok Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2009 rok Opiekun stażu: mgr Katarzyna Gawlik.. Posiadane wykształcenie: wyższe .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr KAMILI DROŻDŻAŁ pedagoga szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego data rozpoczęcia stażu: 13.09.2004r.. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliZadaniem opiekuna stażu pedagoga stażysty jest udzielanie pedagogowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym za okres stażu.. Katarzyna Wójcikowska.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967) 2. poz. 2215 z późn.zm.).

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli./.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.. data zakończenia stażu: 31.05.2005r.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Pedagog szkolny Milena Nowak Dorota Adamska 2 Dane osobowe Imię i nazwisko: Nazwa szkoły: Stanowisko: Kwalifikacje: Milena Nowak Zespół Szkół w Baniosze, Szkoła Podstawowa im.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I. WSTĘPPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciele kontraktowego - wychowawca w internacie.. Nazwa placówki: SP nr 1 w Istebnej 3.. Celem głównym planowania rozwoju jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Anna Cholewa Nauczyciel - wychowawca świetlicy .. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 1) 1.Stanowisko: Pedagog Szkolny.. Dane osobowe: 1. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.4.. poz. 825, 5) Forma realizacji wymagań Uwagi o przebiegu realizacji wymagań 1 Podejmowanie .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY I.. Stanowisko: pedagog specjalny- oligofrenopedagog 4.. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.. Okres trwania stażu: wrzesień 2015 roku - maj 2018 roku.. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela rozdział 3A (awans zawodowy nauczycieli), rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013r ( w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), napisanie planu rozwoju zawodowego1 1 Planu Rozwoju Zawodowego Mgr Małgorzaty Kowalskiej Pedagoga szkolnego.. Czas trwania stażu: 01.09.2008r.. Anna Sołtys-Dobrowolska.. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego zależne jest od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.. Podzielę się z Wami swoim własnym, osobistym planem zawodowym na nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt