Napisz nazwy systematyczne soli

Pobierz

Jaki był skład procentowy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 4 rozwiązania: autor: natalia001 14.4.2010 (19:33) Napisz wzory nastepujacych soli: Przedmiot: Chemia .Napisz Wzory i nazwy Soli.. MgCO3 - węglan magnezu.. Napisz wzory sumaryczne soli : a)bromek cynku b)chlorek zelaza (III) c)azotan (V) ołowiu (II) d)siarczan (IV) wapnia e)węglan sodu f)fosforan (V) potasu g)siarczan (VI) miedzi (II) h)siarczek potasu i)azotan (V)sodu j)chlorek miedzi (II) Zad 2.Napisz nazwy soli: a)MgCl2 b)Na2So3 c)Ca .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych.. ortofosforan (V) baru: Ba3 (PO4)2. siarczan (IV) żelaza (II): FeSO3.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych:a) Al2S3, b) Fe (NO3)3, c) CaCO3, d) PbI2.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach3.Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych przebiegających z udziałem podanych substratów.Podobało się?. Pomocy!. 2H 2 O - chlorek miedzi(II)-woda(1/2).. about 12 years ago Chemia Szkoła podstawowa.. Mg(H 2 PO 4) 2 - diwodorofosforan(V) magnezu.. AlSO 4 (OH) - siarczan(VI) wodorotlenek glinu.. 6H 2 O - chlorek wapnia-woda(1/6).. NaHS - wodorosiarczek wapnia.. Otóż np. Zn(NO3)2 to azotan(V) cynku (I) Przecież za nawiasem jest 2, czyli nie powinien być cynku (II) przypadkiem?węglan glinu: Al2 (CO3)3. siarczek baru: BaS.. Witam was..

Ca(NO3)2 AlCl(OH)2 Ca(HSO4)2Napisz wzory i nazwy systematyczne soli.

Na2S—->2Na(+1) + S9-2)Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli:.Utwórz z podanych w tabeli jonów wzory sumaryczne trzech nierozpuszczalnych w wodzie soli i napisz ich nazwy systematyczne.. węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu.. Treść.. AlCl(OH) 2 - chlorek diwodorotlenek glinu Ca(NO .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Napisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorów.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Zadanie: 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan miedzi ii azotan v glinu fosforan v wapnia chlorek żelaza iii nano3 pbs mgso3 Rozwiązanie: 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan miedzi ii cuco3 azotan v glinuambulans0115.. azotan 5 glinu.Rozpuszczalność soli w wodzie.. CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.. Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: krzysio-baran 11.4.2010 (19:38) Po odparowaniu z 40 g roztworu pozostało 4 g soli..

a. Ca(NO 3) 2 b. Al 2 S 3 c. MgSO 4Skąd wiadomo, jak pisać nazwy systematyczne soli ?

zad 2 uzupełnij równania reakcji dysocjaci jonowej (elektrolitycznej) a) Na_{2}SO_{3} \xrightarrow {H_{2}O} 2Na^{+} + SO_{3}^{2- } b) H_{3}PO_{4} \xrightarrow {H_{2}O} 3H^{+} + PO_{4 .Pomocy.. Jak powstaje wybrzeże limanowe?. Zadanie jest zamknięte.Zapisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne soli do przykładowych zastosowań: a) sól fizjologiczna b) środek konserwujacy wędliny c) produkcja luster d) mleczko do demakijażu Zadanie 2 Do podanych wzorów sumarycznych soli zapisz zastosowanie: a) CaSO4 b) Na3PO4 c) CaCO3 d) AgNO3Przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. X + KOH -----> C17H31COOK + Y BARDZO PROSZĘ O POMOC DAM NAJ!. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg (H2PO4)2, Cr (SO4)3, NaHSO3, NaNO2, Cu2S, CuCl2 * 2 H2O, FeCl3, Al (OH)2Cl, Pbl2, CaCl2 * 6 H2O, NaH2PO4; b) Napisz wzory następujących soli: Węglan wapnia, dwuwodorofosforan (V) sodu, jodek żelaza (II), .Przesyłam kartkówki z nazw i wzorów soli, które na pewno ułatwią pracę wielu nauczycielom.Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli..

2012 (16:34) Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami X i Y.

Pomózcie :) Nie wiem czy dobrze mam zrobione więc jak możecie to sprawdzcie.. Zaczął się właśnie nowy rok szkolny, a ja chcę mieć z chemii ocenę b. dobrą, jednak do tego potrzebuje waszej pomocy, gdyż sam nie daje rady ;/ .. węglan miedzi(II) - CuCO_{3} azotan (V) sodu - NaNO_{3} azotan(V)glinu - Al(NO_{3})_{3} PbS - siarczek ołowiu (II) fosforan (V) wapnia - Ca_{3}(PO_{4})_{2} MgSO_{3} - siarczan (IV) magnezu chlorek żelaza(III) - FeCl_{3} Al_{2}(SO_{4})_{3} - siarczan (VI) glinu.. Które czasowniki są dokonane, a które - niedokonane?. węglan miedzi (II) - azotan (V) glinu - fosforan (V) wapnia - chlorek żelaza (III) - NaNO3 - PbS - MgSO3 - Al2(SO4)3 - Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH) - Nazw - Pytania i odpowiedzi - ChemiaNapisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorów.. Treść zweryfikowana i sprawdzona.. Napisz nazwy systematyczne tych soli.a) CaCO3b) Ca3(PO4)2Przydatność 70% Kwasy i Sole -wzory chemiczne i nazwy Kwasy Wzór nazwa chemiczny H2SO4 Kwas siarkowy (VI) H2SO3 Kwas siarkowy (IV) HNO3 Kwas azotowy (V) HNO2 Kwas azotowy (III) H3PO4 Kwas fosforowy (V) HClO Kwas chlorowy (I) HClO2 Kwas chlorowy (III) HClO3 Kwas chlorowy (V) HClO4 Kwas chlorowy (VII) HCl(aq) Kwas chlorowodorowy HBr(aq) Kwas bromowodorowy.Nazwy systematyczne wybranych kwasów..

Jak tworzyć nazwy i wzory sumaryczne soli?Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - siarczek sodu.

KHSO 3 - wodorosiarczan(IV) potasu.. poleca 73% 501 głosów.. z góry dziękuje: 1. Podaj wzory sumaryczne następujących soli: a) chlorek wapnia - CaCl2 b) siarczan (IV) magnezu - MgSO4 c) węglan amonu - d) chlorek magnezu - MgCl2 e) azotan (V) żelaza (III) - Fe (NO3)3 f) fosforan (V) wapnia - CaPO4 g) .zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli.. KARTKÓWKA Sole GRUPA IIOpublikowany in category Chemia, 29.09.2020 >> .. Wyjaśnij, w jaki sposób wynalazki Sumerów przyczyniły się do dalszego rozwoju cywilizacji.Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn (NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3 (PO4)2. napisz wzoru soli.. Sól 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt