Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń

Pobierz

W tym celu wpisz w odpowiednie miejsca po jednej przyczynie i jednym skutku3.. I wojna bałkańska wybuch I wojny światowej rewolucja lutowa bitwa pod Tannenbergiem 2 0-1 p.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. 0-1 p. powstanie Świętego Przymierza wybuch powstania na Węgrzech wybuch wojny krymskiej rewolucja lipcowa we Francji.. Zawiązanie spisku podchorążych (1828 r.).. Wpisz pod każdym z nich nazwę ideologii lub ruchu społeczno-politycznego, 0-2 p.Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. zakończenie wojny secesyjnej.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając 0-1 p. od wydarzenia najwcześniejszego.. Wybuch powstania listopadowego (29 na 30 listopada 1830 r.).Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. - sposób prowadzenia wojny, w którym linia frontu jest zmienna, wojska częstoUstal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. klęska Austrii w wojnie z Prusami.. sposób prowadzenia wojny, w którym linia frontu jest zmienna, wojska często przemieszczają się w celu uzyskania jak najlepszej pozycji doUstal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń..

Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.

0-4 p.USTAL CHRONOLOGICZNĄ KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ Wybuch powstania listopadowego.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. 0-1 p. rozpoczęcie powstania krakowskiego zawiązanie Spisku Podchorążych nadanie Statutu organicznego Królestwu Polskiemu wybuch powstania listopadowego 3Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. Rozpoczęcie powstania krakowskiego.. * ,,czarny czwartek''.. komuna paryska.. upadek powstania styczniowego założenie pierwszej partii politycznej na ziemiach polskich powstanie Związku Walki Czynnej zniesienie granicy celnej pomiędzy Królestwem Polskim a Rosją 3 0-1 p. powstanie Świętego Przymierza wybuch powstania na Węgrzech wybuch wojny krymskiej rewolucja lipcowa we Francji Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. Spółdzielcze gospodarstwo rolne w ZSRS.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. Zawiązanie spisku podchorążych.. Nadanie statutu organicznego królestwu polskiemu.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. Do podanych definicji dopisz odpowiednie .. Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń..

podanych wyrażeń.

Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń z okresu II wojny światowej.. * Remilitaryzacja Nadrenii.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego: - I wojna bałkańska - wybuch I wojny światowej .. Do podanych postaci dopisz informację biograficzną: a) Ignacy Jan Paderewskib) Włodzimierz Lenin .5.Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. - marsz na Rzym ….. - powstanie Ligi Narodów ….. - powstanie Protektoratu Czech i Moraw ….. - wybuch wojny domowej w Hiszpanii Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.4.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego Powstanie Królestwa Włoch Zakończenie wojny secysyjnej Komuna TaryskaKlęska Austrii w wojnie z PrusamiProsze o NATYCHMIASTOWĄ odpowiedz.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. - powstanie Świętego Przymierza ….. - wybuch powstania na Węgrzech ….. - wybuch wojny krymskiej ….. - rewolucja lipcowa we FrancjiUstal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń w tym celu wpisz cyfry od 1 do 4 zaczynając od wydarzenia najwcześniejszegoA) pierwszy lot samolotem b) powstanie bazaru c) wybuch powstania styczniowego d) uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim Daje naj.Ustal kolejnosc chronologiczną podanych wydarzen..

Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń związanych z powstaniem warszawskim.

przeczytaj opisy wpisz pod każdym z nich nazwe ideologii lub ruchu społeczno-politycznego.. rozejm w Compiègne bitwa nad Sommą przewrót bolszewicki deklaracja wersalska 2 0-1 p.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 5, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. Question from @Baarti123712 - Gimnazjum - HistoriaUstal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. Grupa BUłóż w kolejności chronologicznej podane niżej wydarzenia wpisując przy nich odpowiednio cyfry od 1 do 6.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 5, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszegoPowstanie Ligi Narodów utworzenie Protektoratu Czech i Moraw wybuch wojny domowej w Hiszpanii "czarny czwartek" Anschluss Austrii.Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. powstanie królestwa Włoch.. - podpisanie aktu kapitulacji powstania ….. - zdobycie przez Niemców dzielnic Warszawy - Woli i Ochoty ….. - wydanie rozkazu o kryptonimie godzina "W"Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń..

Kolejność: a) Konferencja w Locarno.Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.

W tym celu wpisz od 1 do 4, zaczynając od wydarzeń najwcześniejszego.. -przedstawiciele tej ideologii uznawali państwo za szczególne .2.. Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.Ustal kolejność chronologiczną.. Odpowiedź Guest.. a) powstanie dekabrystów, 26.12.1825 r. b) uzyskanie niepodległości przez Grecję, 3.02.1830 r. - konferencja londyńska c) początek kongresu wiedeńskiego, wrzesień 1814 r.Zadanie 1.ustal kolejnośc chronologiczna od wydarzenia najwcześniejszego.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, przy informacjach konferencja w Locarno "czarny czwartek" Anschluss Austrii remilitaryzacja Nadrenii 6.Uzupełnij tabelę.. Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając 0-1 p. od wydarzenia najwcześniejszego.. konferencja w Locarno remilitaryzacja Nadrenii "czarny czwartek" Anschluss Austrii 6 0-1 p. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.. Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. (1- wydarzenie najwcześniejsze, 6- wydarzenie najpóźniejsze) A. koronacja Bolesława Chrobrego B. śmierć świętego Stanisława C. zawarcie pokoju w Budziszynie D. śmierć świętego Wojciecha E. najazd czeskiego księcia Brzetysława na wielkopolskę F. przeniesienie stolicy .Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. marsz na Rzym powstanie Ligi Narodów utworzenie Protektoratu Czech i Moraw wybuch wojny domowej w Hiszpanii 6 Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.. - konferencja w Locarno ….. - zawarcie traktatu pokojowego z Austrią po I wojnie światowej ….. - "czarny czwartek" ….. - Anschluss Austrii 4.. Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 6, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.Ukształtowanie się dwóch bloków militarnych: Trójprzymierze (państwa centralne).. sposób prowadzenia wojny, w którym linia frontu jest zmienna, wojska częstoUstal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. Przeczytaj opisy.. Niemcy i Austro-Węgry podpisali w Wiedniu w 1879 roku wzajemny traktat.Ustalono, że gdyby jedno z nich zostało zaatakowane przez Rosję, drugie udzieli mu pomocy.Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. powstanie Królestwa Włoch zakończenie wojny secesyjnej Komuna Paryska klęska Austrii w wojnie z Prusami 2 0-1 p..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt