Opisz budowę płuc

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opisz budowę płuc.z góty dziękuje dam 6 i komentarz.pros - rozwiązanie zadania1.omów związek budowy dróg oddechowych z ich funkcjami.. Powiedz głośno swoje imię i nazwisko, a następnie powiedz jeszcze raz to samo , ale na wdechu (nabierasz powietrza i mówisz jednocześnie imię i nazwisko).. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Sytuacja w Rosji w czasie I wojny światowej.. Wskaż cechy budowy płuc, które są wyrazem ich przystosowania do wymiany gazowej.. Nic dziwnego, że to jeden z .Klatka piersiowa (łac. thorax) to część tułowia pomiędzy szyją a jamą brzuszną.. 2.powietrze do płuc w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu, oziębianiu i wysuszaniu kolejnych odcinków dróg oddechowych.. Mają kształt połowy stożka.. Jej główną funkcją jest ochrona narządów wewnętrznych, przede wszystkim serca i płuc.. Budowa płuc.. Opisz wyniki ćwiczenia i wnioski.Zdrowe płuca dorosłego człowieka są w stanie pomieścić nawet 5 litrów powietrza, a człowiek wykonuje od 16 do 25 oddechów w ciągu każdych 60 sekund.. Znajdują się one w ostatnim etapie transportu składników pokarmowych, hormonów i produktów przemiany materii między krwią a tkanką..

2.opisz budowę płuc.

Stanowi część układu moczowo-płciowego.. Umożliwia też wymianę gazową (oddychanie).XLVIII.. 3.wykaż znaczenie pęcherzykowej budowy płuc człowieka.. Temat: Rewolucje w Rosji.. Budowa nerki pozwala na rozróżnianie pojedynczych jonów i związków o złożonej budowie oraz wykonywanie operacji ich wydzielania i wchłaniania zwrotnego.Biologia klasa II zakres rozszerzony NACOBEZU I. Metabolizm - wyjaśnij pojęcia: metabolizm, anabolizm, katabolizm - budowa ATP i jego rola - porównaj reakcje anaboliczne i kataboliczne, podaj przykłady - opisz rodzaje fosforylacji - określ rolę NADPH+H oraz NADH+H w komórce - opisz budowę enzymu - wymień czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych - porównaj mechanizm .Układ oddechowy Zadanie 1 (2 pkt) Poniższy rysunek obrazuje w sposób uproszczony budowę nabłonka jednowarstwowego, wielorzędowego wyścielającego, między innymi, drogi oddechowe.. Uboga w tlen krew powracająca z obiegu obwodowego prowadzona jest do przedsionka prawego, a następnie przetłoczona do prawej komory, gdzie ponownie .Tchawica to narząd układu oddechowego człowieka, który zapewnia dopływ powietrza do płuc.. a) Wpisz (obok liter A - F) nazwy zaznaczonych na rysunku elementów budowy układu oddechowego..

I prześlij do sprawdzenia na mój mail.4.Opisz budowę płuc.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń str. 63 zadanie 4, 5,6.. Wyjaśnij, czym jest występujące u mężczyzn tzw. jablko Adama.. Na przekroju ściany serca możemy wyróżnić trzy warstwy (idąc od wewnątrz): wsierdzie, śródsierdzie i nasierdzie.. Są trzy główne rodzaje naczyń krwionośnych: tętnice (odbierające krew z serca), włośniczki (za pośrednictwem których następuje wymiana substancji między krwią a tkankami) i żyły (przenoszące krew z powrotem do serca).Tętnice rozdzielają się na tętniczki i dalej na .Naczynia włosowate należą do układu krwionośnego w ludzkim organizmie.. LII.Budowa płuc u różnych gatunków zwierząt.. 4.wyjaśnij w jaki sposób powstaje głos.3.. Prawe płuco składa się z trzech płatów: górnego, środkowego i dolnego, rozdzielonych szczelinami poziomą i skośną.. U ludzi rola tego narządu jest zdecydowanie istotniejsza - to właśnie dzięki krtani jesteśmy w stanie porozumiewać .Opisz budowę tkanki nabłonkowej 2011-01-13 18:05:51 opisz budowę komórki panofelka 2011-02-09 18:19:31 Opisz funkcję i budowę skóry .Proszę to zadanie na biologię!. Zapoznaj się, jak powstaje głos, podręcznik str. 121.. 6.Wykonaj ćwiczenie..

W oparciu o wiadomości w podręczniku na str. 120, opisz budowę płuc.

Płuca mają postać cienkościennych worków, zbudowanych z warstwy zewnętrznej (opłucna płucna), środkowej (tkanka łączna z siecią naczyń włosowatych) oraz wewnętrznej (nabłonek oddechowy złożony z pneumocytów).Budowa wewnętrzna serca.. Składają się z pęcherzyków wypełniających się powietrzem, dlatego podczas wdechu powiększają się a wraz z wydechem zmniejszają się.. Każdy płat podzielony jest ponadto na segmenty.. 5.Opisz mechanizm powstawania głosu.. (Postaraj się zapamiętać nazwy narządów budujących układ oddechowy człowieka).-Opisz budowę płuc i proces jaki w nich zachodzi?-Opowiedz jak powstaje dźwięk?. Wyjaśnij, na czym polega adaptacja w budowie nabłonka dróg oddechowych do pełnienia określonych funkcji przez tę tkankę.Opisz rozwój, budowę i funkcję jednego z poniższych układów: układu mięśniowy układ nerwowy układ pokarmowy układ krążenia układ moczowo-płciowy układ kostny układ oddechowy skóra i zmysły Tlen jest najważniejszą substancją chemiczną, od której zależy życie naszego organizmu -jest niezbędny każdej komórce i każdej tkance, które produkują energię konieczną dla .Do płuc ssaków powietrze bogate w tlen napływa podczas wdechu, a podczas wydechu usuwane jest powietrze zużyte lub ich płuca wentylowane są na zasadzie "miecha".. Opisz role zatok przynosowych..

Na ich wielkość ma również wpływ płeć, budowa ciała czy wytrenowanie.Opisz budowę płuc.

BUDOWA PŁUC Płuca zbudowane są z pęcherzyków płucnych w których zachodzi wymiana gazowa między krwia o powietrzem.Każdy pęcherzyk otoczony jest gęsta ścianą naczyń krwionośnych włosowatych.. Wsierdzie (łac.endocardium) jest jednowarstwowym nabłonkiem płaskim spoczywającym na łącznotkankowej blaszce właściwej wsierdzia.. L. Opisz, w jaki sposób powstaje ludzki głos oraz od czego zależy jego wysokość i natężenie LI.. Płuca są parzystym narządem, złożonym z dwóch płuc, pokrytych cienką błonką-opłucną, pokaż więcej.. Określ ich położenie.. Lewe płuco - z dwóch płatów: górnego i dolnego rozdzielonych szczeliną skośną - i jest mniejsze od prawego.. Płuca zbudowane są z gąbczastej, elastycznej tkanki.. Stąd jest wypychana do krążenia obwodowego (dużego) tętnicą główną, docierając do wszystkich komórek organizmu.. Spełnia funkcję wydalniczą oraz regulacyjną.. Ma nawet specjalne wgłębienie na serce (wcięcie sercowe, wycisk sercowy) otoczone osierdziem.Budowa płuc prezentuje się w ten sposób, że płuco prawe składa się z trzech płatów: górnego, środkowego i dolnego, a płuco lewe z dwóch płatów: górnego i dolnego.. 2012-04-17 20:43:06Naczynie krwionośne - część układu krążenia służąca do transportowania krwi przez organizm.. Naczynia włosowate charakteryzuje prosta budowa, a ich funkcje w organizmie są niezwykle istotne.Nerka to parzysty narząd zlokalizowany w jamie brzusznej.. albo.. Płuca są niezwykle ważnym narządem oddechowym.. Wentylacja płuc ptaków podczas lotu zachodzi przy udziale worków powietrznych oraz ruchów skrzydeł.Płuca - narządy oddechowe służące do oddychania tlenem atmosferycznym, występujące głównie u kręgowców lądowych oraz u ryb dwudysznych.. Wykresy ilustrują zmiany ciśnienia w pucach i objętości płuc podczas wdechu i wydechu.. Błona okrywajaca płuca zwana jest błona opłucną.. Wyróżniamy dwa płuca prawe i lewe.. Prawe zbudowane z 3płatów, lewe mniejsze zbudowane z 2 płatów.Budowa płuc.. Każde płuco zawiera 10 segmentów.. Przeczytaj polecenia w zeszycie ćwiczeń str. 63 wykonaj ćwiczenia wg instrukcji.. Opisz dwie cechy budowy jamy nosowej i na ich podstawie wykaż prawdziwość stwierdzenia, że powinno się wdychać powietrze przez nos, a nie przez usta.Krtań (ang. larynx, potocznie określana w tym języku jako voice box) jest narządem, którego funkcje u różnych gatunków bywają bardzo różne.. Zadanie premium.. Opisz, jaki jest związek między ciśnieniem w płucach a objętością płuc w .-Opisz drogę jaką pokonuje wdychane i wydychane powietrze?. Płuca, a także wewnętrzną powierzchnię klatki piersiowej wyściela błona .Poniżej płuc znajduje się przepona..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt