Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu 3x2y2

Pobierz

Polub to zadanie.. 2011-05-06 22:17:25; Matematyka - Wskaż równanie równoważne równaniu-2x - 1 = 3x + 5.. Napisz równanie prostej, do której należy punkt A= -3,2 oraz 1 równoległej 2 prostopadłej do prostej o równaniu: a y= -3x 4 b y-x 3=0 c rac{1}{2} x - rac{2}{3} y 2=0 d 2x 5y =4 e y 4 =0 f 4x 6=0 2.Dane są trzy punkty A= -3,-2 , B= 6,4 , c= 3,-.Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu 3x-5y+6=0 i przechodzącej przez punkt P (-2;3) .. Odpowiedź: \ (y=2x\) Matura podstawowa.równanie prostej prostopadłej - Funkcje: Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=4x+5?. Proste y=ax+b i y=a₁x+b₁ sa prostopadłe, gdy: a=-1/a₁ z treści wiemy, że nasza prosta ma współczynnik = -⅔ .Plik napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu 3x 2y+2.pdf na koncie użytkownika charlesip • Data dodania: 14 lis 2018Zapiszmy równanie szukanej prostej w postaci .. zadanie 3 znajdź takie liczby rzeczywiste x, aby liczby x-3;2x-6;1,875x tworzyły (w podanej kolejności ciąg geometryczny .. napisz jak to rozwiązać.A.. Obejrzyj na Youtubie.. Znajdujemy równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y = 3x -1 i przechodzącej przez punkt A.Lili: Pomóżcie Napisz równanie ogólne prostej l prostopadłej do prostej: a)k: 5x−y+3=0 i przechodzącej przez punkt P(−1;2) b)k: y+4=0 i przechodzącej przez punkt P(− √ 7; √ 2) c)k: 10x−7=0 i przechodzącej przez punkt P(3;8) d)k: −3x+2y=0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0;−2) e)k: 8x+3y−9=0 i przecinającej prostą k w punkcie należącym do osi OY f)k: −0,4x+2y+4=0 i przecinającej prostą k w punkcie należącym do osi OXWyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y = 3 5 x-2 i przechodzącej przez punkt A = (3, 1)..

Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt (3;6).

2011-05-15 13:16:44; Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt P=(3,-1)i prostopadłej do prostej y =-3x + 5.. Polub to zadanie.. Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu -x + 2 y + 6 = 0 i przechodzącej przez punkt B = (1,-1).. Prosta prostopadła WARUNEK PROSTOPADŁOŚCI: zatem podstawiamy współrzędne punktu (-1;2) Zatem y=-3x-1 Odp:Równanie prostej prostopadłej do prostej x-3y+6=0 przechodzącej przez pkt (-1,2) MA POSTAĆ y=-3x-1Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y = 2x - 11, przechodzącej przez punkt P (1,2).. Rozwiązanie wideo.. b 2 jest natomiast dowolną liczbą - jest to logiczne bo dla danej prostej mamy nieskończenie wiele prostych prostopadłych.Prosta Równanie kierunkowe: c z z b y y a x x 0 0 0 gdzie punkt , a wektor i nazywamy go wektorem kierunkowym prostej .. Uzasadnij, że trójkąt ABC o wierzchołkach A = 1,-1, B =-3, 1 i C = 4, 5 jest prostokątny.Rozwiązanie zadania z matematyki: Prosta prostopadła do prostej 3x+2y+5=0 ma równanie:{A) y=3x+5}{B) y=2x-2}{C) -2x+3y-8=0}{D) 2x+3y-2=0}., Proste prostopadłe, Baza zawiera: 18194 zadania, 1079 zestawów, 35 poradnikówNapisz równanie prostej prostopadłej do prostej l i przechodzącej przez punkt P. a) l : y = −3x+ 1, P (3,−2) b) l : y = 23x − 3, P (4, 1) Aga.. Współczynnik kierunkowy prostej k prostopadłej do tej prostej wynosi: Prosta k ma równanie:Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(2x-y-11=0\) i przechodzącej przez punkt \(P=(1,2)\)..

Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2).

zadanie 2 oblicz pole równoległoboku o boku długości 3 cm i 5 cm oraz kącie ostrym 30 stopni .znajdź jego wysokość .. 2014-04-05 17:39:29*prosta prostopadła do prostej y=2x+3 ma współczynnik a=2 *współczynnik a1 musi być ujemny i odwrotny a więc musi wynosić -1/2 a*a1=-1 *szukamy równania prostej prostopadłej do równania y=2x+3 y=ax+b y=-1/2x+b (do tej prostej należy pkt P=(1,5)więc te dane podstawiamy za x i y 5=-1/2*1+b b=5-1/2 b=4,5 prosta prostopadła będzie miała wzór -1/2x+4,5Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej 3x-y+1=0 i przechodzącej przez punkt P=(6,-2) proszę o pomoc: Proszę czekać.. 0 ocen | na tak 0%Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej y = 4x+5 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new .Napisz równanie ogólne prostej L prostopadłej do prostej B) k: y +4 = 0 i przechodzącej przez P (x=-\sqrt{7} y=\sqrt{2}) Mianowicie: co zrobić, jeśli w równaniu pierwszej prostej nie ma x (albo y, jak w kolejnym przykładzie)?Punkt O jest początkiem układu współrzędnych.. Aby otrzymać rozwiązanie zdania dokonaj zakupu poprzez kliknięcie w "Kup zadanie" - opłać je, a następnie od razu otrzymasz możliwość jego pobrania.równanie-prostej-prostopadłej matma111 2017-09-30 05:31:00 UTC #1 Napisz równanie prostej,do której należy punkt(-2,4) oraz prostopadłej do prostej o równaniu y= -2x+1Znaleźć równanie prostej równoległej do tej prostej, przechodzącej przez początek układu współrzędnych..

Znaleźć równanie prostej prostopadłej do tej prostej, przechodzącej przez punkt A(1,-1).

13.Równanie prostej prostopadłej do niej: \(\displaystyle{ y = - rac{1}{2}x + k}\) \(\displaystyle{ x + 2y - 2k = 0}\) Skoro prosta ta ma być styczną, więc jej odległość od środka okręgu musi być równa promieniowi: \(\displaystyle{ d = r}\) \(\displaystyle{ rac{ \left| 1*0 + 2*0 -2k ight|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \sqrt{5}}\)Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu i przechodzącej przez punkt .. \(y=2x\) Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y= rac{1}{2}x+1\).W filmie nauczysz się wyznaczać równanie prostej prostopadłej do prostej y i przechodzącej przez punkt P.Dział: Funkcje linioweZapraszam do lajkowania kome.dana jest prosta o równaniu 3x+2y-6=0 napisz równanie prostej do niej a) równoległej, b) prostopadłej i przechodzącej przez punkt P(-1, -2).1.. Pokaż rozwiązanie zadania Zadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie Dana jest prosta o równaniu .. Odpowiedź.. y=4x+3Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej 5x-y+3=0 i przechodzącej przez punkt P(-1,2) Rozwiązanie.. a) Dana jest prosta l : y = -3x + 1.. Proste oraz są prostopadłe, gdy .. Prosta prostopadła do k będzie miała równanie: W powyższym wzorze a jest współczynnikiem kierunkowym danej prostej (dla której szukamy prostej prostopadłej)..

Niech dana będzie prosta k o równaniu y=ax+b.

Znajdź wartośc parametru a, tak by proste k i l były prostopadłe: 11. zadanie 4 Tangens kata ostrego α jest równy pierwiastek z 3 przez dwa, oblicz cosinus kata alfa zadanie 5 Znajdź .Zadanie dodane przez cassie19 , 19.11.2013 19:34. zad .12 napisz rownanie prostej prostopadłej do prostej y= -3x+2 i przechodzacej przez punkt p= (0,-1) prosze o rozwiazanie i objasnienie.Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o współczynniku kierunkowym m=-2/3 przechodzącej przez punkt A=(3,5) Odpowiedz przez Guest..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt