Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie present continuous

Pobierz

2/78 Połącz wyrazy z ramki ze zdjęciami 1-6.. Rozpiszmy przykłady na poszczególne osoby:Ułóż z podanych wyrazów zdania w czasach past simple , past continous , present simple , present continous.. 12 Uzupełnij wypowiedzi wyrazami z ramki.. Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.. Odmiana to be jest prosta - podajemy ją niżej, opisujemy także jak utworzyć czasownik z końcówką -ing.. Napisz odpowiedzi w zeszycie.Uzupełnij zdania słowkami z nawiasów w czasie present simple lub continuous.. 2015-05-27 16:13:57budowa czasu Present Continuous.. Przeczytaj tekst ( podręcznik strona 96) .. 4.Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w czasie Present Perfect.. A:4.Uzupełnij zdania w ćwiczeniu 3 wyrazami z tekstu.. Moje serce bije dla buraczków.. I love living on an .. Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie.. Jestem z Polski.. I (go) to my music lesson at three.uzupelnij zdania wyrazami z nawiasów w czasie present continuous.. (Unit 7.2)ostatnia aktualizacja: 10 maj 2019.. 4 I ( not lsleep ) at midnight last night.Dzień dobry Uczniowie, Wykonajcie zadanie i prześlijcie odpowiedź na email .. Klasa VII Język angielski.. 1.04.2020 (środa) Temat: I'm from Poland.. Uzupełnij zdania, używając for, out lub up.. Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.. * Nightmare ,snack , be honest , once , twice , mess , four times , three * Ma być 8…Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w czasie past simple..

Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.

Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.. czasownik z końcówką -ing.. 3 Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.Uzupełnij wypowiedzi wyrazami z ramki.. czasowniki z nawiasów : (go), (sit), (write), (meet), (watch), (do), (visit) Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w czasie Present Perfect.EXERCISE 1 PAST CONTINUOUS 1 Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w czasie Past Continuous.. Katy: No, sorry.Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę wykonać poniższe ćwiczenia, a następnie przesłać mi na maila do piątku wieczorem (27.03) - przewidywalny łączny czas pracy ok. 60min: ZADANIE 1.. Tworzenie pytań jest banalnie proste - wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania:Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. (juggle) 4)Daniel .Uzupełnij dialog czasownikami z nawiasów w czasie Present continuous.. Po tej będziesz potrafił stosować czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości.. 2011-09-19 17:54:06 Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach w czasie past simple , present perfect lub present perfect continuous ..

Uzupełnij tekst wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.

1.Mum has baked (bake) .5/76 W swoim zeszycie, uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Past Simple lub Past Continuous.. 3 Uzupełnij zdania przysłówkami utworzonymi od przymiotników w nawiasach.Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w czasie past continuous.. 2011-04-07 19:16:39 Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach w czasie past simple , present perfect lub present perfect continuous.. 35 Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w czasie Present Simple lub the Present Continuous.. 7.2 Present Continuous for future arrangements A 1 Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.. It's dirty.W tabelce wyżej pokazaliśmy, że słowa utworzone przez dodanie koncówki -ly do rzeczownika mogą pełnić rolę przymiotnika lub.. 2 We _____ (love) sports.Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Uzupełnij teksty, używając .. Czas Present Continuous składa się z następujących elementów: podmiot.. Wykonaj kartę pracy, prześlij do nauczyciela.. W poprzedniej zakładce opisaliśmy jak zbudowany jest czas teraźniejszy Present Continuous, teraz rozwiniemy naszą wiedzę o tworzenie pytań i przeczeń w tym czasie..

... Uzupełnij dialog wyrazami z nawiasów w czasie Past Continuous.

While I .7.2 Present Continuous for future arrangements A 1 Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.. Pete: .. Uzupełnij dialogi wyrazami z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt