Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach chlorek amonu fosforan 5 sodu

Pobierz

1. Podaj wzory sumaryczne soli: węglan żelaza (II), azotan(V) ołowiu(II), chlorek amonu, siarczek miedzi(I), siarczek miedzi(II), bromek żelaza (II), fosforan(V) wapnia, węglan chromu(III), azotan (V) żelaza (III), jodek żelaza (III), fosforan (V) ołowiu (II), bromek .Podobało się?. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .1.Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych: chlorek baru-azotan (V) cynku-węglan sodu-siarczan (VI) potasu-fosforan (V) wapnia-Napisz wzoy sumaryczne substratów rekacji otrzymywania soli o podanych nazwach oraz wzory sumaryczne tych soli.. Nazwa.. chlorek baruA)chlorek baruWzór tlenku: BaOWzór kwasu: HClWzór soli: BaCl2b)azotan(V) srebra(I)Wzór tlenku: Ag2OWzór kwasu: HNO3Wzór soli:.. X + KOH -----> C17H31COOK + Y BARDZO PROSZĘ O POMOC DAM NAJ!. Zadanie 2 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a) KHSO4; b) KNO2; c) Ca(NO3)2; d) AlPO4; e) Na2S..

Napisz wzór sumaryczny fosforanu(V) wapnia.

Pb(NO3)2 - azotan(V) ołowiu .Ludzie, pomóżcie, kompletnie tego nie czaję.. Sole zbudowane są z jonów, należą więc do grupy związków jonowych.Pomocy.. Jak tworzyć nazwy i wzory sumaryczne soli?Napisz jonowy skrócony zapis reakcji zobojętniania.. Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wartościowość reszty kwasowej Nazwa systematyczna soli kwasu H. 2.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Na 2 SO 4 Li 3 PO 4 NaCl Cu(NO 3) 2 Mg 3 (PO 4) 2 KCl CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 ZnCl 2 FeCl 3 NiCl 2 K 2 CO 3 Cu 2 SO 3 HgS 2. wzór krzemionki, podaje nazwę systematyczną podaje nazwy soli bezwodnych ,zapisuje wzory.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Napisz wzory sumaryczne i strukturalne dla następujących soli: * Węglan IV potasu I * Siarczan VI magnezu II * Fosforan V sodu I * Azotan V wapnia II * Chlorek glinu III * Siarczanek żelaza… poniżej.. Ustal:1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3, NaHSO3, NaNO2, Cu2S, CuCl2 * 2 H2O, FeCl3, Al(OH)2Cl, Pbl2, CaCl2 * 6 H2O, NaH2PO4; b) Napisz wzory następujących soli: Węglan wapnia, dwuwodorofosforan(V) sodu, jodek żelaza(II), wodorowęglan potasu, dziesięciowodny siarczan(VI) sodu, chlorek wodorotlenek magnezu, fosforan(V) amonu, azotan(V .Serwis 45minut.pl został stworzony z myślą o nauczycielach.36..

Podkreśl wzory sumaryczne tlenków, które reagują z zasadami.

Wejdź na mój profil na Instagramie: Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.. Nazwij produkt tej reakcji.. 2012 (16:34) Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami X i Y.. Zadanie 3 Zapisz reakcję otrzymywania: a) węglanu […]DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. 3 str. 341.Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych : a.Na₂CO₃ i. FeSO₄ b.CaCl₂ j. AgNO₃ c.Al₂(SO₄)₃ k. CuCO₃ d.BaS l. NaCl e.NaCl m. K₂CO₃ f.KCI n. Na₂Co₃ g.CaCO₃ o. Na₂S h.K₂S 2.Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli.. Wśród poniższych substancji wskaż sole i nazwij je: KOH, CaSO 4, K 3 PO 4, Ba(OH) 2, HCl, Na 2 SO 4, H 2 SO 4, H 3 PO 4, Ca 3 (PO 4) 2.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Rozwiązanie - Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b) : Ocena użytkowników: 4.. Zadanie jest zamknięte.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. stechiometrycznego substratów reakcji oraz wykorzystania pojęcia stężenia.. Zakres podstawowy.. a. chlorek rteci (2) b.fosforan(5)cyny(2) c.siarczan(6) zelaza (2) d.siarczek sodu e .. Uzupełnij tabelę.. • podaje nazwy soli, zapisuje ich wzory sumaryczne, np. 5.6) Wzory i nazwy soli - zadania do rozwiązania z zeszytu ćwiczeń: Zad.. Reforma 2019Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Napisz wzory następujących soli: fosforan (5) cynku, siarczan (6) wapnia, siarczek litu, fluorek wapnia, bromek sodu, chlorek żelaza (3), siarczan (4) sodu, chlorek miedzi(1), węglan baru, siarczan (6) amonu, azotan (5) miedzi(2), fosforan (5) potasu, jodek 2011-05-19 20:15:12; Podaj wzory sumaryczne soli o podanych nazwach 2009-05-22 21:35:14Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituNapisz wzory sumaryczne soli : fosforan(V) sodu - Na3PO4 ..

Napisz nazwy , wzory strukturalne i sumaryczne podanych soli.

Proszę, oceń Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5.Sole to związki zbudowane z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej.. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Sn(NO3)2 - azotan(V) cyny(II) CaCO3 - węglan wapnia.. Napisz .Imię i nazwisko …………………………………….. klasa………………….data……….. siarczan(VI) potasu chlorek potasu azotan(V) wapnia siarczan(IV) magnezu siarczan(VI) glinu fosforan(V) sodu fosforan(V) wapnia _____ _ 4.. Wzór soli.. Podaj wzory jonów, których obecność potwierdzono, a .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. Nazwa systematyczna soli Wzór sumaryczny soli chlorek amonu fosforan(V) sodu Odpowiedź na zadanie z To jest chemia 1.. Uzupełnij indeksy stechiometryczne we wzorach sumarycznych soli o podanych nazwach.. Wejdź na mój profil na Instagramie: nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31 Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli !. Zapisz równanie reakcji zobojętniania zasady potasowej kwasem solnym.. Lit wypiera wodór z kwasów.Uzupełnij indeksy stechiometryczne we wzorach sumarycznych soli o podanych nazwach..

Napisz wzory sumaryczne soli :Nazwy 15 Maj 2020 Napisz wzory sumaryczne soli na podstawie podanych nazw.

zobacz więcej ).. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.. 2015-06-10 11:21:26 Załóż nowy klubZadanie 1 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) siarczan (IV) potasu; b) fosforan (V) sodu c) wodorowęglan sodu; d) azotan (V) magnezu; e) siarczan (VI) ołowiu (IV).. Ich wzór ogólny zapisujemy jako: n, m - indeksy stechiometryczne ustalone na podstawie wartościowości metalu i reszty kwasowej.. 4. kwas azotowy (V) chlorki siarczki kwas fosforowy (V) siarczany (IV) H. 2.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt