Wypisz wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania i wykonaj ich wykresy

Pobierz

Uwaga, na wykresie prostą linią zaznaczany zdanie składowe, a falistą - imiesłowowy równoważnik zdania.. Wykonaj wykresy zdań złożonych.. Autobus, którym codziennie jeżdżę do szkoły, dzisiaj się spóźnił.. Podane zdania złożone przekształć na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Zaznacz w nim wszystkie orzeczenia i zastanów się, z ilu zdań pojedynczych może być ono zbudowane.. a) Kiedy wracałem z teatru, spotkałem sąsiadkę.. a) Marek szedł, robiąc dużo hałasu.wyobraźni, gdy i z przyrodą stepową, i twardym życiem jej mieszkańców zetknął się podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych.. Rysowanie wykresu i jego opisanie (pomaga to dostrzec w sposób przejrzysty strukturę wypowiedzenia wielokrotnie złożonego).. Uszedłszy spory kawałek, stwierdził, że pomylił drogi, więc zaczął szukać właściwego szlaku.. Między nami , klasa 2 część 2 str 108 zad 19 i 20 zad 19 Przekształć zdania złożone współrzędnie w wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. (przysłówkowy uprzedni) * * * Konieczność tożsamości podmiotów (ten sam podmiot) Zachowanie relacji czasownika - między czynnością zdania głównego, a imiesłowowym równoważnikiem zdania: zasada jednoczesności czynności (w tym samym czasie, np.Zdania wielokrotnie złożone mogą być naprawdę długie.. Przeanalizuj umieszczone poniżej informacje.. Kasia, idąc do szkoły, zgubiła plecak.Przeanalizuj wykresy do zdań złożonych z imiesłowowym równoważnikiem zdania..

Dopasuj wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania do odpowiednich schematów .

Ale co z wykresem?. Polski, opublikowano 11.06.2018. .. Gimnazjum - Polski.. W związku z tym, że imiesłowowy równoważnik zdania znajduje się po zdaniu składowym z orzeczeniem, na wykresie pod numerkiem 1 musimy umieścić zdanie składowe z orzeczeniem, a pod numerem 2- imiesłowowy równoważnik zdania.Podane zdania złożone przekształć na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. c) Zwierzęta przeczuwały nadchodzącą burzę i schowały się w swoich kryjówkach.Wypisz z fragmentu powieści z klasy 7 ,,Pasztety, do boju!". Odpowiedz.. (0-1) Dokończ zdanie.. 2021-09-12 11:51:47 Przekształć podane zdania- zamień tam gdzie to możliwe formy strony czynnej na formy strony biernej.. a) Kiedy wracałem z teatru, spotkałem sąsiadkę.. z pierwszym zdaniem składowym tworzą wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Odyseusz wysłał swych ludzi na statek (1), chociaż nie bardzo chciało im się odpływać z Ajai (2).Jeśli brakuje spójnika w wypowiedzeniu, dwa zdania łączą się ze sobą za pomocą znaków interpunkcyjnych.. Zapisz w zeszycie temat lekcji.. Podkreśl każdy rzeczownik koło przymiotnika.. Między członem podrzędnym a nadrzędnym ZAWSZE musi się znajdować przecinek.. • imiesłów przysłówkowy (współczesny lub uprzedni): pisząc uzupełniwszy stojąc wysławszy patrząc zrobiwszy • wyrazy określające: (pisząc) list do kolegi (uzupełniwszy) braki w zeszycie (stojąc) obok szafy (wysławszy) w pośpiechu paczkę (patrząc) obojętnie na wystawy (zrobiwszy) porządek .Odcinek 9..

.W wypowiedzeniu złożonym imiesłowowy równoważnik zdania ma zawsze pozycję podrzędną.

Podkreśl wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. b) Skończył odrabiać pracę domową i uśmiechnął się z zadowoleniem.. Question from @Nelly7332 - Gimnazjum - Polski .. 10.Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia a i b11.Wymien dwa przykłady wykorzystywania .Zapamiętaj podstawową regułę, dotyczącą zdań złożonych z równoważnikiem: W zdaniu nadrzędnym i w równoważniku imiesłowowym musi występować ten sam podmiot.. Oprócz wypowiedzeń, które analizowaliście do tej pory, istnieją takie, w których zdanie podrzędne znajduje się w "środku" zdania nadrzędnego.. Choćbym miał tu zostać do rana (1), nie ruszę się stąd (2).. Każde zdanie składowe mogłoby istnieć samodzielnie.Pary zdań przekształć w zdania złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. a)!Zobaczył czerwone światło.. - IMIESŁOWOWY RÓWNOWAŻNIK ZDANIA (krótka powtórka o imiesłowach; kiedy mówimy o imiesłowowym równoważniku zdania; zasady użycia tej konstrukcji; j.zdania czyli: Kiedy Dorota ugotowała obiad, wyszła do sklepu.- najpierw ugotowała, potem wyszła Ćwiczenia.. Językoznawcy odpowiedzą, że to konstrukcja składniowa, zależna znaczeniowo od zdania nadrzędnego.. Nie możemy więc uznać za poprawne zdań typu: "Idąc przez most, spadła mu czapka", "Spacerując nad brzegiem morza, przeszkadzał nam silny wiatr".Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Gwałtownie przystanął.• Zdanie z imiesłowowym równoważnikiem zdania : .

Zaznacz zdanie główne - czyli takie, które jest pierwszym …Zdanie wielokrotnie złożone to takie zdanie, które jest zbudowane z co najmniej trzech wypowiedzeń składowych.. Przekształć podane zdanie w wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania,wykonaj jego wykres Kiedy zapominamy o - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. ponieważ powodują asocjację cząsteczek - łączenie się ich w większe agregaty.. czas akcji, miejsce akcji i bohaterów.. Odpowiedź Guest.. Tam, gdzie przekształcenie nie jest możliwe, postaw kreskę.. Nowe pytania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przekształć podane zdanie w wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania,wykonaj jego wykres Kiedy zapominamy o sobie,otwieramy się na .Temat: Posługujemy sie wypowiedzeniami z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Wykonaj …Wykres: _____> ….. _____ 1.Zdania zaczynają się od przyimków: mimo, wbrew, na przekór, oraz spójników: choć, lub.. równoważnik zdania z imiesłowem przysłówkowym oraz wyrazami określającymi ten imiesłów.. 2) Wyznacz granice między zdaniami pojedynczymi w poniższym wypowiedzeniu: Wczoraj pojechaliśmy z naszą klasą na wycieczkę, na którą .5.. Jeśli opanowałeś dobrze wiadomości dotyczące zdań złożonych, bez trudu poradzisz sobie z rozpoznawaniem i określaniem zdań wielokrotnie złożonych.Uczniowie często pytają, co to jest imiesłowowy równoważnik zdania..

Jej centrum stanowi ...Imiesłowowy równowanik zdania to.

b Skończył odrabiać pracę domową i uśmiechnął się z zadowoleniem.tworzysz wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania, przekształcasz zdanie złożone w wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania i odwrotnie, wykonujesz wykres wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Zadanie 1.. Konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi nigdy nie występują samodzielnie, wchodzą w skład wypowiedzenia złożonego, które nazywamy wtedy wypowiedzeniem złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania.Napisawszy do brata list, pobiegłem z nim na pocztę.. Wypowiedzenia złożone współrzędnie składają się z pojedynczych zdań składowych, między którymi nie ma różnic gramatycznych.. Wiązania te są tym silniejsze, im bardziej elektroujemny jest atom niemetalu będący .Wykresy Zdań - zadanie z polskiego.. Aby nie pomylić się przy ich określaniu, najpierw podziel je na wypowiedzenia, które ponumerujesz (dla ułatwienia podkreśl także orzeczenia w poszczególnych zdaniach składowych, pamiętając, że mogą pojawić się również wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania).Postaw przecinki.. ( Możesz zmienić kolejność zdań składowych) Sporządź wykresy powstałych wypowiedzeń a ) Polityk przemawiał, patrzył na słuchaczy i starał się przyciągnąć ich uwagę b .Ta część wypowiedzenia Z IMIESŁOWEM [czyli imiesłowowy równoważnik zdania] zawsze jest NIŻEJ [jest podrzędna], w żaden sposób o nią nie pytamy, a zaznaczamy linią falistą.. Wszedł do windy (1), choć bał się zjazdu do szybu (2).. Na podstawie: Julian Krzyżanowski, "Twórczość Henryka Sienkiewicza", Warszawa 1976.. Oto przykłady zdań złożonych podrzędnie z imiesłowowym równoważnikiem zdania: Idąc do szkoły, zgubiłam plecak.. rating ( 67 % score) - 13 votes O rodzajach imiesłowów był już wcześniej osobny wpis, dziś będzie o tym, jak imiesłowy zachowują się w zdaniu.Imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych możemy podzielić na kilka typów.. SPRAWDŹMY TEORIĘ W PRAKTYCE - wykonaj ćwiczenie, które znajdziesz tu, a .1) Wypisz z dowolnego tekstu prasowego lub literackiego dłuższe wypowiedzenie, w którym pojawia się wiele przecinków, spójników i zaimków.. Wykonaj wykres podanego zdania wielokrotnie złożonego i opisz go : ( 3p. ).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt