Sprawozdanie świetlica szkolna

Pobierz

File Size: 11 kb: File Type: docx: Pobierz plik.. W szkole opracowane zostały specjalne procedury dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie placówki.. Grażyna Olczak - 26 godz, Teresa Zyznawska- 12 godz. Oraz nauczyciele wspierający: Lidia Szpak- 3 godz. Łukasz Kędzierski -2 godz. Bogumiła Cykowska - 1 godz. Maciej Nowak - 1 godz. Małgorzata Podkówka - 2 godz.8.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. Jadłospis.. W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 100 uczniów klas I-III.. Zgodnie z nimi uczniowie/rodzice wchodzący do szkoły już na drzwiach wejściowych napotykają pierwsze informacje dotyczące potrzeby zachowania odpowiedniego dystansu, dezynfekcji rąk oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.Sprawozdanie z działalności świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu.. Szczegóły Kategoria: Dokumenty Administrator Odsłony: 51913 SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych.. W I półroczu roku szkolnym 2016/17 do świetlicy uczęszczało 248 uczniów z klas I-III i IV z których zostało utworzonych 9 grup wychowawczych.. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej, 4..

8. sprawozdanie-z-pracy-Świetlicy-szkolnej.

Świetlica bierze udział w realizacji zadań wynikających z: 1) Koncepcji pracy szkoły, w szczególności: 2) Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, w tym: 3) Świetlica uczestniczyła w organizowaniu: IV.. Zajęcia świetlicowe odbywały w godzinach 11.50 - 15.00.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.. Regulamin świetlicy, 6.. File Size: 11 kb: File Type: docx .SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I PÓŁROCZU ROKU SZKONYM 2016/2017.. S ą to uczniowie, których rodzice pracuj ą, jak równie ż uczniowie .Świetlica szkolna jest to miejsce, w którym dzieci spędzają czas przed jak i po zajęciach lekcyjnych..

1.Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 2 9.

Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.. Z obiadów korzysta 63 uczniów.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej 5 3. sprawozdanie-z-pracy-Świetlicy-szkolnej.. Zajęcia w świetlicy szkolnej w roku szkolnym2008/2009 odbywały się zgodnie z ROCZNYM PLANEM PRACY oraz z MIESIĘCZNYM PLANEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. 11/ Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przez nauczycieli po zakończonych lekcjach lub zgłosiły się do niej same przed i po lekcjach.. Szanują tradycje i symbole narodowe.. Świetlica czynna była od 700 do 163010/ Sporządzanie sprawozdań (koordynator, odpowiedzialny nauczyciel) i przedstawianie ich Radzie Pedagogicznej podczas rad podsumowujących pierwsze półrocze i na zakończenie roku szkolnego.. Listy uczniów w poszczególnych klasach, 8.. Sprawdź aktualny jadłospis naszej szkoły.. w roku szkolnym 200./200….. Jana Łachuta w Ostr ężnicy Opiek ą świetlicow ą obj ętych zostało 27 uczniów (24 uczniów z klas I-III, 3 uczniów z klas IV-VI).. Dbają o dobre imię i honor szkoły.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. ŚWIETLICY SZKOLNEJ..

sprawozdanie-z-pracy-swietlicy---zs1kolo.doc (63.00 KB) Plan lekcji.

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. za okres 09.2017 - 01.2018. .. Pobierz plik.. Świetlica szkolna w II półroczu była czynna w poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach rannych oraz w środy po zajęciach lekcyjnych.. Ze świetlicy korzystali uczniowie klasy I-VI w liczbie 42 osób.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.. • Dbamy o nasze zdrowie • Bawimy się wesoło w naszej gromadzie • Wielkanocne niespodzianki • W krainie uśmiechu • Książka moim przyjacielem • Grzeczność na co dzień • Dla mamy .Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.. i przyjaźnie.. Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III.Pracę świetlicy szkolnej ułatwiała stale sprawdzana i uzupełniana dokumentacja: 1. w II półriczu roku szkolnego 2011/2012.. Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo - wychowawczej.. Rekomendacje (data) (podpis kierownika świetlicy)Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016.. Miesięczne plany pracy, 3.. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracowała według wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz wewnętrznychSprawozdanie z działalności pracy świetlicy szkolnej w I półroczu, rok szkolny 2020/2021..

Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45.

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszej szkole, zapisz się na listę mailingową.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.. Sprawdź aktualny plan lekcji.. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego swoją działalność rozpoczęła również świetlica szkolna.. W pierwszym tygodniu pracy .Sprawozdanie z pracy opieku ńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w I okresie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im.. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych.Sprawozdanie z pracy.. W świetlicy przebywały również dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe (logopedyczne, surdopedagogiczne , tyflopedagogiczne, korekcyjne, .Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej • Rozwijamy nasze hobby • Kobietki małe i duże • Przedwiośnie • Witaj wiosno!. Roczny plan pracy świetlicy, 2.. W miesiącu wrześniu trwały zapisy dzieci do świetlicy, z jednoczesnym ustaleniem godzin ich pobytu oraz wskazaniem osób upoważnionych do ich odbioru.Nauczyciele świetlicy z ogromnymi obawami rozpoczynali nowy rok szkolny.. Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlicy Szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.Sprawozdanie z realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych zrealizowanych w świetlicy szkolnej za rok szkolny 2019/2020.. File Size: 11 kb: File Type: docx: Pobierz plik.. Jest to miejsce w którym dzieci uczą się, bawią i odpoczywają oraz zawierają nowe znajomości.. Praca wychowawcza w świetlicy przebiegała zgodnie z planem pracy wychowawczej, z uwzględnieniem wynikających z kalendarza rocznic i świąt w oparciu o Plan Pracy Szkoły oraz Program Profilaktyki.. Kierownik świetlicy- Małgorzata Pietrzykowska.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.. przy Szkole Podstawowej .. Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej .. 13.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej.. Na świetlicę zapisanych jest 19 dzieci ( 14 dziewczynek i 5 chłopców) w tym 9 dojeżdżających z Wolimierza i 10 miejscowych.Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2016/17 prowadzone są przez następujących nauczycieli.. Nauczyciele wszystkich dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć .Title: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ Author: xxxx Last modified by: ZS Created Date: 2/29/2012 12:22:00 PM Company: xxxx Other titlesSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 20167 W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 świetlica szkolna rozpoczęła swą pracę od ustalenia planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.. wrzesień 2021; p w Ś c p s n « sie : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11 .Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej.. Pliki do pobrania.. Dziennik elektroniczny, 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt