Obliczanie czasu minionych wydarzeń

Pobierz

Czym jest źródło historyczne?. Wykaz literatury: • Ks. Ferdynand Machay, Moja droga do Polski.Obliczanie czasu minionych wydarzeń • Zasady określania czasu minionych wy- darzeń wg kalendarza chrześcijańskiego • Era, wiek, tysiąclecie - pojęcia i ich zakres • Obliczanie upływu czasu • Chronologiczne porządkowanie wydarzeń.. • Interpretacja tekstu źródłowego związanego z tematyką konkursu.. Przykład:Obliczenia czasu minionych wydarzeń Uzupełni Lata wiek Xllw.N.E Od 1201do 1300 R XlV w N.E Od 1401 do 1500 R Od 1501 do 1600 R XVIl w .N.E Od 1701 do 1800rTemat: Określanie czasu minionych wydarzeń.. Określenie czasu - Zasady określania czasu minionych wydarzeń (przed naszą erą, nasza era) według kalendarza chrześcijańskiego - "era", "wiek", "tysiąclecie" ("milenium") - pojęcia i ich zakres - Obliczanie upływu czasu z wykorzystaniem taśmy czasu - Chronologiczne .Obliczanie czasu w historii 16 6.. Czytaj więcej o Obliczanie czasu minionych wydarzeń.4.Obliczanie czasu minionych wydarzeń.. Kampania wrześniowa 1939r.-test.. (str. 84-102 - podręcznik do klasy IV) Życie codzienne w dawnej Polsce i dziś.historii i spoleczenstwa pt: "Obliczanie czasu minionych wydarzen" Obliczanie czasu minionych wydarzen Propozycja lekcji dla klasy IV 1 Cele glowne .. - umieszczac wydarzenia w przedzialach czasowych - obliczac uplyw czasu miedzy wydarzeniami - porzadkowac wydarzenia w kolejnosciczasu minionych wydarzen- przed nasza era, naszej ery - poznanie nowych pojec 2 Cele szczegolowe- uczen potrafi - okreslic czas trwania wieku i tysiaclecia - sytuowac wydarzenia w przestrzeniKarta pracy N1 Historia i spolecze stwo SP5 Zadanie 1..

Obliczanie czasu minionych wydarzeń.

Podział dziejów ludzkości.. Obliczanie czasu minionych wydarzeń.. Pradzieje człowieka.. Obliczanie czasu minionych wydarzeń Propozycja lekcji dla klasy IV 1 Cele główne - zasady określania czasu minionych wydarzeń- przed naszą erą, naszej ery - poznanie nowych pojęć 2 Cele szczegółowe- uczeń potrafi - określić czas trwania wieku i tysiąclecia - sytuować wydarzenia w przestrzeniObliczanie czasu minionych wydarzeń - hospitacja diagnozująca z historii • Posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń (standard 3.1 rozumowanie) • Wykonywanie obliczeń dotyczących czasu (standard 5.3 wykorzystanie wiedzy w praktyce) Cele operacyjne: • Zna pojęcia: .obliczanie czasu minionych wydarzeń.. Wyjaśnij: kolonia (podaj wszystkie znaczenia).. Najstarsze materiały pisarskie i rodzaje pisma.. Kampania wrześniowa 1939r.-test.. Zadanie 5.. Uczeń pamięta: - pojęcia; chronologia, wiek, era, tysiąclecie (millenium), oś czasu - skróty; p.n.e., n.e. - sposób zapisania określonego wieku za pomocą cyfr rzymskich - różne (umowne) zasady podziału czasu - sposób określania wieku podanego wydarzenia.. B. 768 r. n.e., to wydarzenie o trzy wieki wcze niejsze miało miejsce w wieku _____.Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś.. p.n.e to V wiek oblicza się tak samo jak n.e ;)) pozdrawiam i rzyczę dobrej nauki.heh ;]Ćwiczenia pomogą uczniom nabrać wprawy w operowaniu datami i czasem..

Mierzenie czasu minionych wydarzeń.

Obliczanie czasu minionych wydarzeń.. Umiejętność określania wieków.. Uczeń potrafi: - wskazać narodziny Chrystusa jako wydarzenie początku naszej eryczasu minionych wydarzeń minionych wydarzeń 2.. Inna rachuba czasu - Sylaby, ortografia // odp.. O czasie - Krzyżówka z hasłem // odp.Plik Obliczanie czasu minionych wydarzeń.doc na koncie użytkownika jchrzan • folder IV- sp • Data dodania: 7 sty 2013Obliczanie czasu minionych wydarzeń.. Uczeń rozumie: - znaczenie .Obliczanie czasu minionych wydarzeń: Wiek : XVII p.n.e. ----- lata od 1400r.. Nie było "roku zerowego", po 1 roku p.n.e. liczymy od razu 1 rok n.e. Musimy więc uwzględnić ten "brakujący" rok w obliczeniach.. Historia wokół nas - rodzaje źródeł historycznych.. Rodzaje źródeł historycznych.. Dlaczego?. Oblicz, w którym wieku miały miejsce podane wydarzenia, i doko cz zdania.. p.n.e do narodzin Chrystusa --- wiek od 701 .Obliczanie czasu minionych wydarzeń: Wiek : XVII p.n.e. ----- lata od 1400r.. -chronologiai przedmiotjej badań -ośczasui sposób umieszczaniana niejdat -podstawowe określeniaczasu historycznegopó niejsze od podanego.. Utrwalenie wiadomości o II wojnie światowej-klasa VIII.Mierzenie czasu dawniej i dziś.. pojęcie podziału czasu minionych wydarzeń, pojęcia i ich zakres: "era", "wiek", "tysiąclecie", "chronologia", linia chronologiczna i zasady posługiwania się nią..

Czytaj więcej oObliczanie czasu minionych wydarzeń.

Przedstaw przyczyny i skutki kolonializmu, Wskaż skutki pozytywne i negatywne.. Aby obliczyć upływ czasu między wydarzeniami z różnych er, dodaj do siebie obie daty, a następnie odejmij 1.. Historycy wyjaśniają przyczyny i skutki minionych wydarzeń.. Ery, tysiàclecia i wieki, czyli czas w historii (PP) TreÊci programowe: • zasady określania czasu minionych wydarzeń (czasy przed naszą erą, czasy naszej ery) według kalen-darza chrześcijańskiego; • "era", "epoka" "wiek", "tysiąclecie" - pojęcia i ich zakres; • obliczanie upływu czasu między .. 3 Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod: H4NTRZ.. 345 r. n.e., to wydarzenie o dwa wieki pó niejsze miało miejsce w wieku _____.. p.n.e. do 1302 r. p.n.e. - MidBrainartUporządkuj chronologicznie poniższe daty przypisując im kolejne litery alfabetu od A do E.. Je eli wydarzenie było w A. Get unlimited access to this and over 100,000 Super resourcesObliczanie czasu minionych wydarzeń Propozycja lekcji dla klasy IV 1 Cele główne - zasady określania czasu minionych wydarzeń- przed naszą erą, naszej ery - poznanie nowych pojęć 2 Cele szczegółowe- uczeń potrafi - określić czas trwania wieku i tysiąclecia - sytuować wydarzenia w przestrzeniWydarzenia z dwóch er.. Przeczytaj tekst s. 76-80.. Przy najdawniejszej dacie wpisz literę A, natomiast przy dacie najbliższej naszych czasów literę E. oblicza się tak samo jak n.e ;)) pozdrawiam i zyczę dobrej nauki.heh ;] Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] 1966 to XX wiek 44w..

Wpisz w osie czasu wła ciwe daty.

Dzieci nauczą się obliczać, ile lat minęło między wydarzeniami, jak lokalizować daty wydarzeń na osi liczbowej, w którym stuleciu i w której połowie wieku dane wydarzenie miało miejsce.. Kolonializm w XIX w.Temat 5. określanie wieku podanego za pomocą daty wydarzenia, ćwiczenia na taśmie chronologicznej.- obliczanie czasu minionych wydarzeń - umieszczanie wydarzeń w przedziałach czasowych - pozyskiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł - posługiwanie się mapą -dokonania analizy przyczynowo-skutkowej - wnioskowania i uogólniania -redagowania odpowiedzi - analiz tekstów źródłowych -tworzenia narracji historycznej• Umieszczanie wydarzeń, faktów we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustalanie kolejności wydarzeń, obliczanie czasu minionych wydarzeń.. historię na Ty 5 Wyjaśnij, w jaki sposób badania archeologów wspomagają prace historyków.Określenie czasu minionych wydarzeń - Zasady określania czasu minionych wydarzeń (przed naszą erą, nasza era) według kalendarza chrześcijańskiego - "era", "wiek", "tysiąclecie" ("milenium") - pojęcia i ich zakres - Obliczanie upływu czasu z wykorzystaniem taśmy czasuObliczanie czasu minionych wydarzeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt